BIP

Uwaga

Bezpieczna 17-tka

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 IM. T. KOŚCIUSZKI W KATOWICACH

Nasza szkoła bardzo poważnie podchodzi do sprawy bezpieczeństwa uczniów w czasie całego pobytu w szkole, a także w drodze. Bierzemy udział w akcjach organizowanych przez miasto Katowice oraz inne organizacje. Oto tylko niektóre z nich:

Poradnik bezpiecznego wypoczynku

Konsultacje organizowane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną nr 5 z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu

Stop dopalaczom! ważne telefony i adresy instytucji 

Bezpieczne Dziecko Przyjaciel Sznupka

Bezpiecznie Tu i Tam - chronimy dzieci w sieci 2016

"Bezpieczni tu i tam" kurs internetowy dla Rodziców 2015

Zatrzymaj się i żyj

Klub Bezpiecznego Puchatka

Ratujemy i uczymy ratować

Cyberbezpieczeństwo w 17-ce

Organizujemy spotkania z przedstawicielami Straży Miejskiej

Informujemy Bezpieczne ferie

Z pomocą przychodzi stworzona przez Bank we współpracy z Komendą Główną Policji broszura „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”.

Oprócz tego wychowujemy dzieci tak, aby w czasie przerw zachowywały się odpowiednio i bezpiecznie dla siebie i innych. W tym celu wprowadziliśmy min:

 

ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW PODCZAS PRZERW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KATOWICACH

 Każdy uczeń szkoły zobowiązany jest do przestrzegania poniższych zasad:
1.    Przychodź do szkoły nie wcześniej niż 10, 15 minut przed lekcjami.
2.    Jeśli przychodzisz na 2 godz. lekcyjną poczekaj na rozpoczęcie zajęć w świetlicy szkolnej.
3.    Po wejściu do szkoły (w okresie jesienno – zimowym, gdy czynna jest szatnia) masz obowiązek zmieniać obuwie oraz zostawić wierzchnie okrycie na wyznaczonym wieszaku.
4.    Podczas przerw przebywaj na korytarzu tego piętra, na którym odbywają się twoje zajęcia.
5.    Ustaw plecak w szeregu pod salą lekcyjną. Za porządek odpowiedzialni są dyżurni klas.
6.    Gdy usłyszysz dzwonek, ustaw się spokojnie pod swoją klasą.
7.    Chodź powoli, spokojnie po korytarzach szkolnych  i schodach. Przestrzegaj zasad bezpiecznego poruszania się. Pamiętaj, nie jesteś sam.
8.    Mów cicho, gdyż hałas nie pozwala odpocząć w czasie przerwy.
9.    Rozsądnie zagospodaruj swój wolny czas.
10.    Podczas przerw baw się tak, abyś był bezpieczny.
11.    Gdy masz problem zgłoś go nauczycielowi dyżurującemu, na pewno uzyskasz pomoc.
12.    Zjedz II śniadanie, ono doda ci sił i poprawi ci humor.
13.    Bądź miły, pomagaj innym. Wszelkie zachowania agresywne są niebezpieczne i stanowią zagrożenie dla zdrowia twojego i innych. Pamiętaj, takie zachowanie nie przystoi uczniowi.
14.    W toalecie przebywaj tylko w celu załatwienia swoich potrzeb. Pamiętaj, to nie  miejsce zabawy. Dbaj o czystość i higienę.
15.    Śmieci wyrzucaj do kosza, nie przechodź obok nich obojętnie.
16.    Z boiska korzystaj wtedy, gdy wyrazi na to zgodę nauczyciel dyżurujący. Nauczyciele odpowiadają za ciebie.
17.    Podczas pobytu na boisku korzystaj z urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
18.    Nie opuszczaj terenu szkoły bez wiedzy nauczyciela.

Zasady obowiązują od dnia 15 października 2012 r.

 

 

zał. nr 1 do Zarz. Dyr. nr 25/2018 z 3.09.2018r.

 

PROCEDURA ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM PLACU ZABAW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KATOWICACH

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr.6, poz. 69, z późn. zm)

  1. Plac Zabaw przeznaczony jest dla dzieci.
  2. Plac Zabaw dostępny jest dla uczniów:

a/ w czasie trwania zajęć edukacyjnych / np. w-f. ed. wczesnoszkolna /

     wyłącznie pod opieką nauczyciela

b/ od 13.45 - do zmroku na odpowiedzialność rodziców/ prawnych

3. Za otwieranie Placu Zabaw odpowiedzialny jest woźny szkoły.

4. Plac Zabaw zamykany jest po zmroku przez pracowników obsługi

   mających dyżur na popołudniowej zmianie.

5. Z urządzeń znajdujących się na terenie Placu Zabaw należy korzystać

     zgodnie z ich przeznaczeniem.

6. Należy bezwzględnie przestrzegać Regulaminu Placu Zabaw

   znajdującego się na terenie obiektu.

7. Wszelkie usterki, zniszczenia należy   niezwłocznie zgłosić w

sekretariacie szkoły.

8. Plac Zabaw podlega regularnej bieżącej kontroli przez oględziny.

9. Kontrolę przeprowadzają woźny szkoły lub konserwator szkoły /pod nieobecność woźnego / o godz.7:00 codziennie   w dni robocze.

10.Kontrola przez oględziny polega przede wszystkim na ocenieniu wzrokowym stanu technicznego Placu Zabaw, sprawdzeniu, czy urządzenia nie zostały zniszczone lub uszkodzone wskutek wandalizmu lub niekorzystnych warunków pogodowych takich jak silny wiatr czy ulewny deszcz. Podczas tej kontroli należy również sprawdzić stan nawierzchni, czy nie znajdują się zanieczyszczenia na jej powierzchni np. potłuczone butelki i uporządkować teren.

11.Wszelkie nieprawidłowości wpisywane są do Zeszytu kontroli bieżącej.

12. Raz na 12 miesięcy przeprowadzana jest coroczna kontrola podstawowa.

Procedura wchodzi   w życie Zarządzeniem Dyrektora nr 25/2018 z dn. 03.09.2018r.

Traci moc "Procedura zarządzania bezpieczeństwem Placu Zabaw w Szkole Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach z 4.09.2017r. Zarz. Dyr. 17/2017 z 4.09.2017r."
Powered by Joomla! by PB®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.