BIP

Uwaga

Doradztwo Zawodowe

 

UWAGA!

 

 

ADRES DO ELEKTRONICZEJ REKRUTACJI

 

DLA ABSOLWENTÓW

 

https://slaskie.edu.com.pl

 

Termin: 13 maja 2019 do 25 czerwca 2019

 

___________________________________________________________

 

 

Doradztwo Zawodowe w roku szkolnym 2018/2019

 

TERMINY INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI
z doradztwa zawodowego

26 września 2018 godz. 15.30 – 16.30
- środa
17 października 2018 godz. 15.00 – 16.00
-środa
21 listopada 2018 godz. 15.00 -16.00
-środa
05 grudnia 2018. godz. 15.30-16.30
- środa
Sala 13

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego SP 17

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO SP 17 na rok szkolny 2018/2019

 

Doradztwo Zawodowe w roku 2017/2018

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17

doradztwo-zawodowe 1        Człowiek od najdawniejszych czasów zmuszony był do dokonywania wyborów. Początkowo dotyczyły one jedynie zaspokajania podstawowych potrzeb takich jak zdobycie pożywienia czy zapewnienie bezpiecznego schronienia. Wraz z rozwojem społecznym znacznie poszerzył się obszar wymagający podejmowania decyzji o większym bądź mniejszym znaczeniu. Obecny poziom cywilizacji, charakteryzujący się ogromem bodźców zewnętrznych, ciągłą zmiennością i brakiem stabilizacji powoduje, że sytuacja życiowa i zawodowa ludzi szybko ulega zmianie. Współczesny człowiek, by dobrze funkcjonować w codziennej rzeczywistości, musi być przygotowany na zmiany. Wybierając szkołę czy profesję nie można mieć pewności, że wybór będzie jednorazowy.

              Bardzo ważna staje się zatem umiejętność planowania ścieżki kariery edukacyjno- zawodowej przez uczniów. Uczenie się podejmowania trafnych decyzji i właściwego dokonywania wyboru nie jest jednak wydarzeniem jednorazowym lecz procesem rozwijającym się całe życie.

20160805 aktywizacja kobiet

Zadania szkolnego doradcy zawodowego

1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
2. Diagnozowanie zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych uczniów.
3. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych.
4. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.
5. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.
6. Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (Internet, wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym.
7. Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie tworzenia i realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.
8. Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy OHP, zakłady doskonalenia zawodowego, izby rzemieślnicze i małe przedsiębiorczości, organizacje zrzeszające pracodawców itp.

doradztwo-zawodowe-i-przedsiebiorczosc

Doradztwo zawodowe w klasach VII

Nowa podstawa programowa dla ośmioletniej szkoły podstawowej wprowadza doradztwo zawodowe dla klas VII – VIII. Uczniowie klas VII mają przewidziane 10 godzin dydaktycznych na zajęcia z doradcą zawodowym.
W naszej szkole będą ona realizowane wg autorskiego programu „Mądry wybór kluczem do sukcesu".
Głównym celem programu jest przygotowanie uczniów do podjęcia świadomych decyzji dotyczących ich dalszej ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej.
Zajęcia będą realizowane w oparciu o trzy moduły tematyczne:
1. Poznaję siebie – analiza mocnych i słabych stron, badanie zainteresowań, uzdolnień
i predyspozycji zawodowych;
2. Rynek pracy – zapoznanie z zawodami, kwalifikacjami
3. Planowanie kariery – nauka wytyczania celów i układania ścieżki kariery edukacyjnej
i zawodowej.

Ponadto dla chętnych uczniów i ich rodziców będą odbywały się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

 

Harmonogram indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowy

22 listopada 2017 ( środa) godz. 15.30 – 16.30 s. 4
12 grudnia 2017 ( wtorek) godz. 15.00 – 16.00 s. 4
15 stycznia 2018 ( poniedziałek) godz. 15.00 – 16.00 s. 4
28 luty 2018 ( środa) godz. 15.30 – 16.30 s. 4
26 marca 2018 ( poniedziałek) godz. 15.00 – 16.00 s. 4
17 kwietnia 2018 ( wtorek) godz. 15.30 – 16.30 s. 4
16 maja 2018 ( środa) godz. 16.00 – 17.00 s.4
11 czerwca 2018 ( poniedziałek) godz. 15.30 – 16.30 s. 4

p. Agnieszka Olczyk

 

 

 
Powered by Joomla! by PB®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.