BIP

Uwaga

Klasy 8

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Termin główny:

  1. Język polski – 15 kwietnia 2019r. (poniedziałek) – godz. 9:00- czas trwania 120 minut
  2. Matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00 – czas trwania 100 minut
  3. Język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019r. (środa) – godz. 9:00 – czas trwania 90 minut

Termin dodatkowy:

  1. Język polski – 3 czerwca 2019r. (poniedziałek) – godz. 11:00 -
  2. Matematyka – 4 czerwca 2019 r. (wtorek) – godz. 11:00
  3. Język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019r. (środa) – godz. 11:00

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych

 


Ważne informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty znajdują się poniżej:

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzamniacyjnej z 20 sierpnia 2018r. w sprawie szczegółowych spsobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania Egzaminu Ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019.

 


Egzamin Ósmoklasisty (czyli informacje ogólne o egzaminie, egzaminie z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego)znajdują się pod linkiem:

 

 

 


ULOTKA REKRUTACJA ok

ULOTKA REKRUTACJA ok2


 

REKRUTACJA 2019/2020

List Minister Edukacji do Rodziców

Komunikat MEN na temat rekrutacji na rok szkolny 2019-2020

 

1

napis informator

    2

3
Powered by Joomla! by PB®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.