BIP

Uwaga

Majątek szkoły

Majątek Szkoły Podstawowej nr 17  w Katowicach na dzień 07.08.2013r.

Środki trwałe 2012399,82 zł.

Pozostałe środki trwałe 489400,27 zł.

Zbiory biblioteczne 23711,15 zł.

Pozostałe wartości niematerialne i prawne 8930,92 zł.

 

 

Ogłoszenie

dotyczące zagospodarowania zbędnych składników majątku ruchomego

Szkoły Podstawowej nr 17  im. Tadeusza Kościuszki w  Katowicach

Działając na podstawie § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe ( Dz. U. Nr 114, poz. 761 ) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 w Katowicach przedstawia wykaz składników zużytych ,przeznaczonych do ewentualnego dalszego zagospodarowania przez inne jednostki.

Środki majątku ruchomego kwalifikujące się do likwidacji w Szkole Podstawowej nr 17

w Katowicach

             

Lp

dział

nazwa składnika

j.m.

ilość

rok zakupu

Opis techniczny

1.

VIA/14/4

Regał biblioteczny

szt.

3

1989

zniszczony

2.

VIA/1/12

Biurko nauczycielskie

szt.

1

1997

zniszczony

3.

VIA/1/6

Lada biblioteczna

szt.

1

1980

zniszczony

4.

VIA/25/15

Meblościanka Mirek

szt.

1

1994

zniszczony

5.

VIA/1/13

Biurko naucz

szt.

1

2004

zniszczony

6.

 III10F/6/114

Waga laboratoryjna

szt.

1

2002

zniszczone zdekompletowane

7.

III10F/3/99

Mozaika geogr. Polski

szt.

7

2001

zniszczone zdekompletowane

8.

III10F/3/86

Globus uczniowski

szt.

5

2001

Zepsuty, zniszczony

9.

III10F/3/92

Mapa fizyczna Polski

szt.

2

2001

zniszczony

10.

III10F/3/96

Wiatromierze

szt.

10

2001

zniszczone zdekompletowane

11.

III10F/3/98

Mozaika geogr. Europa

szt.

16

2001

zniszczone zdekompletowane

12.

III10F/1/20

Tors człowieka- model

szt.

1

1996

zniszczona

13.

III10F/1/29

Tablica- budowa pierw

szt.

1

1996

zniszczona

14.

III10F/1/77

Mały zbiór minerałów

szt.

1

1996

zniszczone zdekompletowane

15.

III/10/P/1/68

Komputer

szt.

1

1999

zepsuty

16.

III/10/P/1/69

Monitor

szt.

2

1999

zepsuty

17.

III/10/P/1/77

HUB rozdzielacz

szt.

1

1999

zepsuty

18.

III/10/P/1/94

Monitor

szt.

2

2001

zepsuty

19.

III/10/P/1/105

Monitor

szt.

1

2004

zepsuty

20.

VIA/15/1

Pulpit koncertowy

szt.

3

1993

zniszczone zdekompletowane

21.

III10/A/6/46

Flet szkolny

szt

25

1987

zniszczone zepsute

22.

III10A//9/41

organy

szt.

5

1989

zniszczone zepsute

23.

III10/A/9/42

organy

szt.

5

1989

zniszczone zepsute

24.

III10/A/9/12

tamburyno

szt.

2

1989

zniszczone zepsute

25.

III10/A/9/3

Trójkąt metalowy

szt.

4

1989

zniszczone zepsute

26.

III10/A/9/47

Dzwonki chromatyczne

szt.

4

1989

zniszczone zepsute

27.

III10/A/9/27

Pudełko akustyczne

szt.

1

1989

zniszczone zepsute

28.

VID/63/17

Bojler elektryczny

szt.

1

2003

zepsuty

29.

III/10/P/1/119/

drukarka

szt.

1

2007

zepsuty

                     

Wyżej wymienione składniki majątku ruchomego, nie są wykorzystywane do bieżącej realizacji zadań jednostki, nie nadają się do dalszego użytku ze względu na zły stan techniczny,  zagrażają bezpieczeństwu użytkowników oraz najbliższego otoczenia, całkowicie utraciły wartość użytkową, są technicznie przestarzałe, nie nadają się do eksploatacji, są uszkodzone, niesprawne a ich naprawa przewyższa koszty zakupu nowych przedmiotów. Większość z nich ma bardzo długi okres eksploatowania. Wartość jednostkowa wymienionych składników została ustalona na 0 zł

 

UWAGA:

 

1.         Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może na stąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku( Dz. U. Nr 114, poz. 761 ).

 

2.    Darowizna składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 39 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku( Dz. U. Nr 114, poz. 761 ).

 

3.       Przy zagospodarowaniu zbędnymi składnikami majątku ruchomego uwzględnia się w pierwszej kolejności potrzeby innych jednostek(§ 7 ust.3 ).

 

Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę składników majątku ruchomego kierować należy do Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki  w Katowicach.

 

Wniosek powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku( Dz. U. Nr 114, poz. 761 ).

 

Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych ofert w terminie do 26 listopada 2013 r.

 

Ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronie internetowej szkoły http://www.sp17.katowice.pl

 

 

 

 Zamieszczono 12 listopada 2013 r.
Powered by Joomla! by PB®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.