BIP

Uwaga

Apel o prawach i obowiązkach ucznia dla klas III 2015

W dniu 13 maja 2015 r. uczniowie klas III uczestniczyli w apelu poświęconym prawom i obowiązkom ucznia wynikającym ze Statutu Szkoły. Apel przygotowała i poprowadziła p. Ewelina Zbrońska - Langner, Rzecznik Praw Ucznia SP 17.

Uczniowie dowiedzieli się o Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania dla klas IV - VI:

 • ocenianiu bieżącym,
 • klasyfikacji śródrocznej i rocznej,
 • ocenach zachowania, punktowym systemie oceniania,
 • trybach odwoławczych,
 • prawach i obowiązkach ucznia,
 • nagrodach i karach.

 • 20150513_090311
 • 20150513_090316
 • 20150513_090324
 • 20150513_090409
 • 20150513_091004

Simple Image Gallery Extended
Powered by Joomla! by PB®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.