BIP

Uwaga

Katowiczanin 2022

katowiczanin 2022

Polityka Edukacji Miasta Katowice jest tworzona by:

  • przeciwdziałać rozwarstwieniu społecznemu,
  • zapewnić dostęp do wysokiej jakości usług edukacyjnych, zapewnić rozwój społeczeństwa poprzez wysoką jakość edukacji samorządowej,
  • zapewnić dostęp do edukacji samorządowej na najwyższym poziomie poprzez racjonalizację wydatków, placówek, oraz prawidłową alokację środków budżetowych przeznaczonych na cele oświatowe, co wpłynie na poprawę efektywności ich wydatkowania - efektywność ekonomiczna = jakość edukacji, co jest możliwe do osiągnięcia między innymi poprzez zmianę sieci,
  • zapewnić pracownikom pedagogicznym samorządowych jednostek oświatowych możliwość rozwoju i ukierunkowane doskonalenie zawodowe na najwyższym poziomie,
  • aplikować o środki EFS i EFRR oraz Komisji Europejskiej w sposób celowy i planowany.

W roku szkolnym 2017/2018 Polityka Edukacji Miasta Katowice Katowiczanin 2022 jest realizowana w Siedemnastce w poszcególnych obszarach, w szczególności poprzez programy, projekty i wydarzenia:

I. Oferta edukacyjna Miasta Katowice odpowiedzią na potrzeby mieszkańców – od przedszkolaka do pracownika/ świadomego obywatela.

II. Kształcenie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych wyznacznikiem postępu.
Powered by Joomla! by PB®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.