BIP

Uwaga

Nasz patron

Tadeusz KociuszkoTadeusz Kościuszko urodził się 4 lutego 1746 roku, nie w pałacu czy zamku, ale w skromnym dworku na Litwie jako czwarte dziecko Tekli i Ludwika. Naprawdę nazywał się Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko, przez całe życie używał jednak imienia Tadeusz.

W tamtych czasach dzieci nie musiały chodzić do szkoły: młody Tadeusz pobierał nauki w domu rodzinnym do momentu, gdy zaczął uczęszczać do szkoły zakonnej, a następnie - w wieku 19 lat - do Szkoły Rycerskiej. Był bardzo pilnym i aktywnym uczniem, najbardziej lubił matematykę, geometrię, rysunek i języki obce. Szkolni koledzy często przezywali go Szwedem, gdyż przypominał im sławnego króla szwedzkiego Karola XII. Jako uczeń szczególnie zdolny został wysłany na stypendium do Paryża, gdzie studiował inżynierię, ekonomię, ale też malarstwo i rzeźbę. Być może nie wiecie, ale w niektórych muzeach można dziś podziwiać obrazy Tadeusza Kościuszki.

Pomimo wielu zalet i zdobytego wykształcenia Kościuszce nie udało się jednak zaangażować do armii polskiej. Postanowił więc wyjechać z Polski, by walczyć o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W trakcie podróży okręt, na którym płynął, rozbił się. Tadeusz cudem przeżył katastrofę, dopływając do pobliskiej wyspy uczepiony połamanego masztu. W czasie wojny walczył mężnie i odważnie, co docenił Georg Waszyngton i mianował bohatera generałem. Kościuszko wrócił do Polski w chwale i osiadł w wiejskim dworku, zajmując się uprawą ziemi i stolarką.

Niedługo potem wybuchła wojna polsko-rosyjska i Kościuszko zgłosił się do wojska. Walczył dzielnie, za co został odznaczony orderem Virtuti Militari. Po wojnie rozczarowany postawą króla polskiego i ówczesną sytuacją polityczną, udał się do Francji, skąd powrócił jednak po niedługim czasie, by objąć dowództwo Powstania Kościuszkowskiego.

Za oficjalną datę rozpoczęcia insurekcji uznaje się 24 marca 1794. Około godziny 10 Tadeusz Kościuszko na pojawił się rynku krakowskim, po czym odczytano akt powstania i Kościuszko złożył przysięgę:

Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie dla obrony całości granic, odzyskania samowolności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi dopomóż Bóg i niewinna Męka Syna Jego.

 

Wraz ze zgromadzonym wojskiem wyruszył na północ, aby pokonać oddział rosyjski pod Racławicami. 4 IV 1794 rozegrała się Bitwa Racławicka. Mimo początkowych sukcesów powstanie upadło i 16 listopada nastąpiło ostateczne rozwiązanie oddziałów powstańczych. 24 października 1795 Rosja, Prusy i Austria dokonują III rozbioru Polski. Rzeczpospolita znika z mapy Europy. Niedługo później Kościuszko opuścił Polskę i tułał się po świecie aż do śmierci, która miała miejsce w Szwajcarii w 1817 roku.

 

Ciekawa strona o naszym patronie: http://www.grupakosciuszko.pl/
Powered by Joomla! by PB®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.