BIP

Uwaga

Innowacyjny projekt regionalny 2017/2018

Innowacyjny projekt regionalny


„Śladami historii Śląska”


„Ubogi jest ten, kto nie zna i nie miłuje ziemi,

na której się urodził i żyje.

Podobny jest do drzewa bez korzeni.”

 

W roku szkolnym 2017/2018 w naszej szkole zostanie przeprowadzony innowacyjny projekt regionalny - ,,Śladami historii Śląska”.

Projekt zawiera podstawowy cel towarzyszący jego realizacji:

 • kształtowanie u uczniów poczucie przynależności do środowiska i społeczności lokalnej w drodze do własnego i pełnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego.

Głównym założeniem projektu jest:

 • ukształtowanie w młodym człowieku swoistej więzi z miejscem mu najbliższym - ,,Małą Ojczyzną”,
 • poznanie kraju, tradycji, zabytków kultury i historii
 • uświadomienie wartości płynących z dorobku wielu pokoleń
 • budzenie uczucia dumy z własnego pochodzenia, tradycji i kultury regionu.

Dla realizacji założeń zespół pracujący wyznaczył cele poznawcze pozwalające na takie działania dydaktyczne, które w sposób naturalny pobudzą do aktywności wszystkie dzieci, bez względu na ich indywidualne predyspozycje, umiejętności i zainteresowania.
W wyniku całorocznej pracy uczniowie będą mieli możliwość uzmysłowienia sobie wartości płynącej z wiedzy o miejscu sobie najbliższym - dzielnicy i miejscowości.
Realizacja treści dydaktycznych projektu, oparta została o szereg metod i form pracy atrakcyjnych dla uczniów, wyzwalających potrzebę twórczego spełnienia się. Jest sposobem na integrację społeczności uczniowskiej, naukę współdziałania, współpracy, wspólnego radzenia sobie z różnymi trudnościami.


Projekt zakłada współpracę z takimi instytucjami jak:

 • Muzeum Historii Katowic,
 • Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie,
 • Muzeum Chleba w Radzionkowie,
 • Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach,
 • Narodowa Orkiestra Symfoniczna w Katowicach.

Głównym koordynatorem projektu jest:

mgr Tamara Jamróz, mgr Ewa Krawczyk, mgr Alina Olszewska

Termin realizacji: rok szkolny 2017/2018
Etapy realizacji projektu:

 • I  ETAP -  KLASY  VII

KOORDYNATOR mgr G.Burzyńska 

TERMIN 18.10.2017

Wyjście klas VII do NOSPR -u na koncert muzyczny.

 • II  ETAP  KLASY IV-VI

KOORDYNATOR mgr A. Olszewska, mgr E. Krawczyk 

TERMIN 26.10.2017

Wspólne wyjście klas IV- VI do Muzeum Etnograficznego w Chorzowie- Skansen połączone z zajęciami warsztatowymi oraz integracyjnym ogniskiem.

 • III  ETAP  - KLASY I-III

KOORDYNATOR mgr T.Jamróz 

TERMIN III 2018

Wspólne wyjście klas I-III do Muzeum Etnograficznego w Chorzowie - Skansen, warsztaty połączone  z wspólnym ogniskiem.

Dodatkowo projekt przewiduje wycieczki:

 • Klasa II - Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach.
 • Klasy III - Muzeum Chleba w Radzionkowie oraz Muzeum Historii Katowic.
 • szkolne konkursy regionalne  
 • lekcje o tematyce regionalnej

Projekt w całości zostanie podsumowany podczas Święta Szkoły (marzec 2018), gdzie każda z klas zaprezentuje wykonane przez siebie zadania, przydzielone przez koordynatorów.

 MUZYKA - BLASK, MROK, PÓŁCIEŃ 2017

Zakończneie II etapu projektu regionalnego 2017

Dzień Patrona 2018

 
Powered by Joomla! by PB®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.