BIP

Uwaga

Rekrutacja

Informacje na temat rekrutacji dzieci

do Szkoły Podstawowej nr 17 w Katowicach.

 

 Prosimy Państwa o zapoznanie się z informacją dla rodziców. Znajdziecie w niej Państwo wszystkie potrzebne informacje na temat zapisów dziecka do naszej szkoły. Z wypełnionymi wnioskami oraz odpowiednimi wypełnionymi klauzulami zapraszamy Państwa do sekretariatu szkoły.

Informacja dla rodziców- informacje na temat zapisów do szkoły (informacje ogólne), kryteria rekrutacji do klasy pierwszej dzieci pozaobwodowych, harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym (terminy).

1. Załącznik 1- zgłoszenie do klasy pierwszej dziecka zamieszkującego w obwodzie szkoły.

2. Załącznik 2- wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej dziecka zamieszkującego poza obwodem szkoły.

3. Załącznik 3- zgłoszenie do klas 2-8 dziecka zamieszkującego w obwodzie szkoły.

4. Załącznik 4- wniosek o przyjęcie do klasy 2-8 dziecka zamieszkującego poza obwodem szkoły.

5 Załącznik 5- oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Katowic

6. Załącznik 6- oświadczenie o zamieszkaniu w odległości do 3 km od szkoły

7. Załącznik 7- oświadczenie o wielodzietności

8. Zalącznik 8- Potwierdzenie woli rodziców

9. Klauzula zgody i obowiązku informacyjnego dla kandydata do klasy (od 2 do 8) spoza obwodu szkoły

10 Klauzula zgody i obowiązku informacyjnego dla kandydata do klasy 1 spoza obwodu szkoły

11. Klauzula zgody i obowiązku informacyjnego dla kandydata do klasy  (od 1 do 8) z obwodu szkoły

 

 
Powered by Joomla! by PB®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.