BIP

Uwaga

Jak dokonywać wpłat i wypłat z konta?

Szanowni Uczniowie!

Szanowni Rodzice/Prawni Opiekunowie!

 

Po otrzymaniu od koordynatora SKO w szkole - p. mgr Eweliny Zbrońskiej - Langner, umów bankowych i haseł logowania, możecie Państwo

dokonywać wpłat i wypłat z konta samodzielnie

lub za pośrednictwem koordynatora.

 

 Wypłaty z konta koordynator SKO w szkole dokona

tylko i wyłącznie za pisemną zgodą

Rodzica/Prawnego Opiekuna, którą uczeń przedkłada podczas wypłaty.

 

W razie jakichkolwiek pytań, proszę o osobisty kontakt z koordynatorem.
Powered by Joomla! by PB®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.