BIP

Uwaga

Świetlicowy Konkurs Plastyczny "Zdrowie na talerzu" 2015

 

 Świetlicowy konkurs plastyczny

„Zdrowie na talerzu”

 

Wyniki konkursu plastycznego "Zdrowie na talerzu" 2015/2016

Cele:

 • popularyzacja wiedzy z zakresu zdrowego żywienia,
 • propagowanie  nawyków związanych z prawidłowym odżywianiem,
 • zachęcanie dzieci do twórczego spędzania czasu wolnego,
 • zapoznanie z różnorodnością form plastycznych.

Adresaci konkursu:

 • uczniowie klas I - III

Format pracy:

 • Pracę należy wykonać na kartce formatu A4

Technika prac:

 • wykonanie indywidualne przez ucznia,
 • techniką tzw. płaską: rysowanie, malowanie, technika collage, wyklejanka, wydzieranka, itp.,
 • prace mogą przedstawiać ilustracje potraw, napojów, mogą to być ilustracje składników potrawy wraz z przepisem, piramidy żywienia, zdrowe produkty, itp.,
 • nie wykonujemy prac przestrzennych.

Warunki konkursu:

 • Praca powinna zawierać z tyłu metryczkę: imię i nazwisko, klasa, wiek dziecka.
 • Termin składania prac do dnia: 30 listopada 2015 r. do świetlicy szkolnej.
 • Prace oceniane będą pod względem samodzielności wykonania, pomysłowości w interpretacji tematu, estetyki wykonania.
 • Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe nagrody i dyplomy.Powered by Joomla! by PB®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.