BIP

Uwaga

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ ZAKŁADKĘ

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS

NA NAJŁADNIEJSZĄ ZAKŁADKĘ

„Z książką przez świat”

DLA UCZNIÓW KLAS III - V

 

 

Termin:   do 20 kwietnia 2018r

   Organizator: Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki

                                     w Katowicach, ul. Dekerta 1

         tel. 32 253 99 62

Miejsce finału:   Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki

                                     w Katowicach, ul. Józefowska 52

         tel. 32 253 99 62

I CELE KONKURSU:

$11.      Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych.

$12.      Pobudzenie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej dzieci i młodzieży.

$13.      Dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie tematycznym.

$14.      Kształtowanie poczucia estetyki.

$15.      Doskonalenie sprawności manualnych.

$16.      Współpraca biblioteki z wychowawcami klas.

$17.      Rozbudzenie świadomości poszanowania książek.

II   ZASADY KONKURSU:

$11.      Konkurs adresowany jest do uczniów klas III-V.

  1. Zadaniem uczestników jest wykonanie jednostronnej zakładki do książki. Praca może być wykonana dowolną techniką (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane itp.) Mogą być użyte dowolne płaskie materiały nie brudzące i nie niszczące książki. Kształt pracy dowolny.
  2. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną indywidualnie wykonaną pracę.
  3. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko autora projektu, klasę.

$15.      Termin dostarczenia prac upływa 20 kwietnia 2018 roku.

$16.      Uczestników oceniać będzie komisja powołana przez organizatorów.

$17.      Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 27.04.18r w SP 17 ul. Dekerta 1 godz 10.

 

III WARUNKI UCZESTNICTWA:

$11.      Warunkiem udziału jest przygotowanie zakładki.

 

IV   OCENIE PODLEGAJĄ:

$1-       walory artystyczne,

$1-       oryginalność,

$1-       pracochłonność

$1-       pomysłowość,

$1-       kreatywność,

$1-       estetyka.

 

GORĄCO ZAPRASZAMY

DO SIEDEMNASTKI !
Powered by Joomla! by PB®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.