Lp.

 

Imię i nazwisko kontrolującego

Organ przeprowadzający kontrolę

Czas trwania czynności kontrolnych

Obszar kontroli

Wykaz nieprawidłowości

 

Sposób wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych

początek

zakończenie

 

1

 

Małgorzata Jaros

 

Kuratorium Oświaty w Katowicach

ul. Jagiellońska 25

 

15.02.2013r.

 

15.02.2013

 

1. Kontrola wypoczynku

 

 

 

 Nie wykazano

 

      ----------------------------------

2

Beata Bień

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Katowicach

ul. Barbary 17

20.02.2013r.

20.02.2013r.

1.Kontrola wypoczynku ocena stanu sanitarnego - kuchnia

Nie wykazano

----------------------------------

3

Janusz Pięta

Wydział Edukacji

w Katowicach

ul. Kopernika 14

21.02.2013r.

21.02.2013r.

1. Formy wypoczynku zimowego uczniów

Nie wykazano

---------------------------------

4

Beata Borysiuk

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Katowicach

ul. Barbary 17

29.04.2013r.

29.04.2013r.

1. Ocena gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w SP 17 / budynek ul. Dekerta1 i ul. Józefowska 52/

Nie wykazano

--------------------------------

5

Brygida Piątek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Katowicach

ul. Barbary 17

07.05.2013r.

07.05.2013r.

1.Ocena realizacji programu „ Nie pal przy mnie proszę”

Nie wykazano

--------------------------------

6

Beata Borysiuk

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Katowicach

ul. Barbary 17

05.07.2013r.

05.07.2013r.

1.Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży

Nie wykazano

-----------------------------------

7

Elżbieta Będkowska

Kuratorium Oświaty w Katowicach

ul. Jagiellońska 25

12.07.2013r.

12.07.2013r.

1.Kontrola wypoczynku

Nie wykazano

------------------------------------

 

8

Beata Bień

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Katowicach

ul. Barbary 17

12.07.2013r.

12.07.2013r.

1.Kontrola pionu kuchennego w ramach akcji „Lato w mieście”

Nie wykazano

------------------------------------

9

Aleksandra Początek

Urząd Miasta Katowice

ul. Młyńska 4

9.09.2013r.

11.10.2013r.

1.Kontrola Zarządcza/ sprawy org.- kadrowe

1. Jedna umowa wraz z aneksem  została zaopiniowana przez WE UM Katowice po terminie wejścia w życie przedmiotowej umowy i aneksu.

 

 2.Nie zamieszczono na stronie BIP :

-linku do strony głównej BIP;

- czasu wytworzenia i udostępnienia inf.;

- rejestru zmian;

- przebiegu i efektach kontroli

 

3.W aktach osobowych u  5 pracowników nie uwzględniono aktualnych inf. dot. składników wynagrodzenia

 

 

4.Wypłacono zapomogę w takiej samej wysokości  dla  ubiegających się pracowników.

1. Wprowadzono wykaz umów najmu wraz z terminem ich sporządzania, umożliwiającym akceptację Naczelnika WE przed zawarciem danej umowy.

 

 

 

2.Dostosowano stronę BIP do wymogów wynikających z ustawy z dn.06.09.2011r. o dostępie do inf. publicznej  oraz Rozp. MSWiA z dn. 18.01.2007r. w sprawie BIP.  

 

 

 

 

3.Zwiększono nadzór nad pracownikiem  odpowiedzialnym za sporządzanie angaży. Skierowano pracownika na specjalistyczne seminarium kadrowe /21.11.2013r./

 

4. Zwiększono nadzór nad wydatkowaniem zgodnym z  zapisami  Regulaminu ZFŚS   i ustawy z dnia 4 marca 1994r. o ZFŚS-  poprzez grupowanie przez sekretarza szkoły otrzymywanych wniosków ubiegających się o dofinansowania pracowników wg kryterium dochodowego.