Lp.

 

Imię i nazwisko kontrolującego

Organ przeprowadzający kontrolę

Czas trwania czynności kontrolnych

Obszar kontroli

Wykaz nieprawidłowości

 

Sposób wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych

początek

zakończenie

 

1

 

Janusz Bucholc

 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

 

29.01.2014r.

 

29.01.2014r.

  Bezpieczne ferie”- kontrola obiektu w zakresie Prawa Budowlanego

 

 Nie wykazano

-