Grażyna Nawrocka

Renata Habryka

Kuratorium Oświaty 

Katowice

5.05.2014r

9.05.2014r.

1. Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej problemowej

Nie wykazano 

Raport z ewaluacji znajduje się na stronie  internetowej http://www.seo2.npseo.pl/reports/

1000328978141.pdf

-------------------------------