Janusz Pięta

Wydział Edukacji

8.07.2014r

8.07.2014r.

1.Formy wypoczynku letniego uczniów

Nie wykazano

---------------------------------

Beata Borysiuk

PSSE Katowice

25.08.2014r.

25.08.2014r.

1.Ocena stanu przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego 2014/2015

Nie wykazano

---------------------------------

Monika Szybielok koordynator kontroli 

Wydział Audytu i Kontroli

Urzędu Miasta Katowice

21.07.2014r

4.09.2014r.

1.Prowadzenie przez jednostki organizacyjne miasta Katowice stron Biuletynu Informacji Publicznej

1.Brak na stronie BIP czytelnego linku do strony głównej internetowego serwisu informacyjnego (strony www) jednostki.

2.Brak informacji o rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz sposobach udostępniania danych w nich zawartych

3.Brak danych o naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska 

4.Brak danych o sposobie dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu jednostki i nieudostępnionych w BIP

1.Wyróżniono i pogrubiono adres www strony jednostki www.sp17.katowice.pl.  

 

 

2.Umieszczono wymienione informacje w menu: rejestry, ewidencje, archiwa

 

 

3.Umieszczono menu: Oferty pracy

 

 

4.Umieszczono informacje w menu: Uzyskiwanie informacji publicznych nieudostępnionych w BIP