Imię i nazwisko kontrolującego

Organ przeprowadzający kontrolę 

Czas trwania czynności kontrolnych

Obszar kontroli

Wykaz nieprawidłowości

 

Sposób wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych

początek

zakończenie

Joanna Cesarz - Łężak

Kuratorium Oświaty 

Katowice

27.03.2015r.

27.03.2015.

1.Realizacja przez obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego

Nie wykazano

  -------------------------------------

Paweł Glapiak

Wydział Audytu i Kontroli

Urzędu Miasta Katowice

13.04.2015r.

13.04.2015r.

1. Skuteczność nadzoru oraz procedur postępowania przy realizowaniu remontów w jednostkach oświatowych miasta Katowice

Protokół znajduje się  w dok. ZOJO , nie przekazano dyrektorom jednostek oświatowych

-------------------------------------

Beata Borysiuk

PSSE Katowice

08.12.2015r.

08.12.2015r.

1. Ocena stanu dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii.

Nie wykazano

----------------------------------------