ROK    2016

 

Imię i nazwisko kontrolującego

Organ przeprowadzający kontrolę 

Czas trwania czynności kontrolnych

Obszar kontroli

Wykaz nieprawidłowości

 

Sposób wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych

początek

zakończenie

Janusz Pięta

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice

22.02.2016

22.02.2016

 Formy wypoczynku zimowego ucznia

nie wykazano

  -------------------------------------

Bogusława Bielnik

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice

16.03.2016

16.03.2016

 Ocena pracy dyrektora

nie wykazano

-------------------------------------

Natalia Skupniewska

Beata Borysiuk

PSSE Katowice

21.03.2016

21.03.2016

 Ocena obciążenia uczniów ciężarem tornistrów

nie wykazano

----------------------------------------

Natalia Skupniewska

Beata Borysiuk

PSSE Katowice

7.04.2016

7.04.2016

 Ocena obciążenia uczniów ciężarem tornistrów w kl. III-VI

nie wykazano

-------------------------------------

Jan Gratka

Kuratorium Oświaty Katowice

15.04.2016

15.04.2016

 Prawidłowość organizacji świetlicy szkolnej

nie wykazano

------------------------------------

Jacek Zachłód

Kuratorium Oświaty Katowice

a

13.06.2016

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas pobytu w szkole, organizacja i udzielanie pomocy psych.pedag. współpraca szkoły z rodzicami

zalecono: podjąć działania w celu zapewnienia uczniom klasy 4 prawidłowej realizacji procesu dydakt. -wych. wynikające z art.7 ust.2 pkt1i 6 ustawy a dnia 26 stycznia 1982r. KN ( DZ. U. z 2014,poz191 z późn. zm.)

Dyrektor wystąpił do organu prowadzącego o zatrudnienie osoby , o której mowa w art.7 ust.2 pkt 1i 6 ustawy a dnia 26 stycznia 1982r. KN ( DZ. U. z 2014,poz191 z późn. zm.)

Grażyna  Nawrocka

Kuratorium Oświaty Katowice

27.06.2016

27.06.2016

Organizacja i tematyka zajęć dydakt-wychow. i opiekuńczych w szkołach w ostatnim tygodniu nauki

nie wykazano

------------------------------------

Janusz Pięta

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice

28.06.2016

28.06.2016

 Formy wypoczynku letniego ucznia

nie wykazano

  -------------------------------------