ROK 2017

 

Imię i nazwisko kontrolującego

Organ przeprowadzający kontrolę

Czas trwania czynności kontrolnych

Obszar kontroli

Wykaz nieprawidłowości

Sposób wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych

początek

zakończenie

Teresa Strąk

PSSE Katowice

26.01.2017

26.01.2017

Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania

nie wykazano

----------------------------------------

Beata Borysiuk

PSSE Katowice

20.03.2017

20.03.2017

Ocena stanu sanitarnego szkoły

1.brudne ściany i sufit, ubytki i zmurszenia tynku lamperii ściennej w szatni dla uczniów/ do 31.08.2017/

2.brudne ściany i sufity korytarzy i klatek schodowych/ do 31.08. 2018/

3. ubytki w ogrodzeniu szkoły/do 31.08.2018/

ad.1 Wystąpiono dwukrotnie o dodatkowe środki - nie przyznano / ujęto remont w budżecie obywatelskim/

ad. 2 ujęte zostanie w projekcie planu finas. na rok 2018

ad. 3 Wystąpiono o dodatkowe środki - nie przyznano/ awaryjnie naprawiono 8 słupów/

 

Brygida Piątek

PSSE Katowice

20.03.2017

20.03.2017

Ocena realizacji programu "Bieg po zdrowie"

nie wykazano; efekty osiągnięto

-------------------------------------------

Justyna Ambroziak

ZUS Chorzów

26.06.2017

w trakcie

Kontrola płatnika składek