ROK 2018
 Imię i nazwisko kontrolującego Organ przeprowadzający kontrolę Czas trwania czynności kontrolnych Obszar kontroli Wykaz nieprawidłowości Sposób wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych
początek zakończenie
Beata Borysiuk PSSE Katowice 12.09.2018 12.09.2018 Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń decyzji. stwierdzono:zadanie dot. remontu szatni w trakcie realizacji przewidywany okres zakończenia grudzień 2018 stwierdzono:1.wykonanie remontu korytarzy i klatek schodowych2. decyzja dot. doprowadzenia do prawidłowego stanu sanitarno-technicznego ogrodzenia budynku szkoły wykonana częściowo- ogrodzenie budynku jest sukcesywnie naprawiane w trybie awaryjnym, wyremontowano prawie wszystkie słupki betonowe
Paweł Habryka Kuratorium Oświaty 03.09.2018 05.09.2018 Badanie kompetencji kluczowych uczniów nie stwierdzono -
Robert Filipek CUW Katowice 23.11.2018 23.11.2018 Kontrola BHP nie wykazano -