ROK    2020

 

Imię i nazwisko kontrolującego

Organ przeprowadzający kontrolę

Czas trwania czynności kontrolnych

Obszar kontroli

Wykaz nieprawidłowości

 

Sposób wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych

początek

zakończenie

Joanna Kubecka

PSSE Katowice

21.01.2020

21.01.2020

ocena bieżącego stanu sanitarno-higienicznego kuchni

nie stwierdzono

-------------------------------------------

Anita Wołczew

Izabela Porwolik

Urząd Miasta Katowice

06.07.2020

06.07.2020

Zadania audytowe. Realizacja inwestycji i remontów w jednostkach oświatowych

nie stwierdzono

--------------------------------------------