SP17.0350.7.21

ROK    2021

 

Imię i nazwisko kontrolującego

Organ przeprowadzający kontrolę

Czas trwania czynności kontrolnych

Obszar kontroli

Wykaz nieprawidłowości

 

Sposób wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych

początek

zakończenie

Elżbieta Solska-Kuchciak

Urząd Miasta Katowice

17.05.2021

30.06.2021

Zatrudnianie nauczycieli zgodnie z posiadanym stopniem awansu zawodowego

nie stwierdzono

--------------------------------------------