SP17.0350.6.22

ROK    2022

 

Imię i nazwisko kontrolującego

Organ przeprowadzający kontrolę

Czas trwania czynności kontrolnych

Obszar kontroli

Wykaz nieprawidłowości

 

Sposób wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych

początek

zakończenie

Małgorzata Kastura

Kuratorium Oświaty w Katowicach

06.02.2022

16.02.2022

Kontrola wypoczynku dzieci i młodzieży

nie stwierdzono

--------------------------------------------

Natalia Skupiewska

PPIS Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

20.05.2022

20.05.2022

Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii

nie stwierdzono

-----------------------------------------

Aleksandra Januszek

Kuratorium Oświaty

25.05.2022

25.05.2022

Obserwacja egzaminu ósmoklasisty

nie stwierdzono

------------------------------------------