Majątek szkoły, stan na 31.12.2020r. 

 

a.      Środki trwałe (konto 011)

Wartość 2 551 002,48

b.     Pozostałe środki trwałe (013)

Wartość 669 771,03

c.      Pozostałe wartości niematerialne i prawne (konto 021)

 Wartość  24 672,04

d.     Zbiory biblioteczne (konto 014)

Wartość 184 010,59

 

  

 

Majątek szkoły, stan na 31.12.2018r. 

 

Środki trwałe

Stan księgowy konta 011 przed rozpoczęciem procesu weryfikacji wynosił - 2 237 570,22

Wartość według zweryfikowanej ewidencji jednostki - 2 237 570,22

Pozostałe środki trwałe

Stan księgowy konta 013 przed rozpoczęciem procesu weryfikacji wynosił – 658 202,65

Wartość według zweryfikowanej ewidencji jednostki - 658 202,65

Wartości niematerialne i prawne

Stan księgowy konta 021 przed rozpoczęciem procesu weryfikacji wynosił - 24 304,27

Wartość według zweryfikowanej ewidencji jednostki - 24 304,27

Zbiory biblioteczne

Stan księgowy konta 014 przed rozpoczęciem procesu weryfikacji wynosił -142 447,77

Wartość według zweryfikowanej ewidencji jednostki-142 447,77