Majątek Szkoły Podstawowej nr 17  w Katowicach na dzień 07.08.2013r.

Środki trwałe 2012399,82 zł.

Pozostałe środki trwałe 489400,27 zł.

Zbiory biblioteczne 23711,15 zł.

Pozostałe wartości niematerialne i prawne 8930,92 zł.

 

 

Ogłoszenie

dotyczące zagospodarowania zbędnych składników majątku ruchomego

Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach

Działając na podstawie § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe ( Dz. U. Nr 114, poz. 761 ze zm. ) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 w Katowicach przedstawia wykaz składników zużytych ,przeznaczonych do ewentualnego dalszego zagospodarowania przez inne jednostki.

Środki majątku ruchomego kwalifikujące się do likwidacji w Szkole Podstawowej nr 17

w Katowicach

 

 

 

 

 

 

 

Lp

dział

nazwa składnika

j.m.

ilość

rok zakupu

Opis techniczny

1.

4/49/491/1

Zestaw -komputer + drukarka

szt.

1

2002

Niesprawne, uszkodzone

2.

4/49/491/2

Monitor

szt.

1

2002

Niesprawne, uszkodzone

3.

4/49/491/3

Komputer

szt.

1

2003

Niesprawne, uszkodzone

4.

III/10/P1/105

Monitor 17

szt.

1

2004

Niesprawne, uszkodzone

5.

III/10/P1/106

Klawiatura +mysz

szt.

1

2004

Niesprawne, uszkodzone

6.

III/10/P1/107

Komputer DTK

szt.

1

2004

Niesprawne, uszkodzone

7.

III/10/P1/79

Drukarka atramentowa 840C

szt.

1

2001

Niesprawne, uszkodzone

8.

III/10/P1/131

Drukarka atramentowa HP OfficeJetPro

szt.

1

2011

Niesprawne, uszkodzone

9.

4/49/491/4

Monitor DTK

szt.

1

2003

Niesprawne, uszkodzone

10.

III/10/P1/69

Monitor

szt.

1

1999

Niesprawne, uszkodzone

11.

III/10/P1/76

Drukarka HP DeskJet710C

szt.

1

1999

Niesprawne, uszkodzone

12.

III/10/P1/70

Głośniki MT 300

szt.

4

1999

Niesprawne, uszkodzone

13.

III/5/C/10

Telewizor OTV N750

szt.

1

1993

Niesprawne, uszkodzone

14.

III/5/C/12

Odtwarzacz Aiwa

szt.

1

1993

Niesprawne, uszkodzone

15.

III/5/C/14

Odtwarzacz Akaj

szt.

2

1997

Niesprawne, uszkodzone

16.

III/5/C/17

Telewizor Thompson

szt.

1

1997

Niesprawne, uszkodzone

17.

III/5/C/3

Video Shivaki

szt.

1

1990

Niesprawne, uszkodzone

18.

III/5/D/23

Głośniki

szt.

23

2000

Niesprawne, uszkodzone

19.

VID/62/5

Odkurzacz Dirt Devil

szt.

1

2008

Niesprawne, uszkodzone

20.

VID/62/6

Odkurzacz Zelmer

szt.

1

2008

Niesprawne, uszkodzone

21.

VIB/26/1

Aparat telefoniczny

szt

1

1989

Niesprawne, uszkodzone

22.

VIB/26/2

Aparat telefoniczny

szt.

1

1993

Niesprawne, uszkodzone

23.

VID/67/23

Czajnik elektryczny

szt.

1

2008

Niesprawne, uszkodzone

24.

III/5/D/6

Wzmacniacz

szt.

1

1993

Niesprawne, uszkodzone

25.

III/5/D/18

Mixer MX-8R

szt.

1

1995

Niesprawne, uszkodzone

26.

III/5/D/19

Wzmacniacz Elmus

szt.

1

1995

Niesprawne, uszkodzone

27.

III/5/D/21

Mikrofon

szt

2

1999

Niesprawne, uszkodzone

28.

III/5/A/16

Radiomagnetofon Sony

szt

1

1996

Niesprawne, uszkodzone

29.

III/5/E/5

Magnetofon

szt

1

1993

Niesprawne, uszkodzone

30.

III/10/A/9/15

Organy elektr. Student

szt

2

1989

Niesprawne, uszkodzone

31.

VID61/2/18

Kosiarka spalinowa NAC S510

szt

1

2008

Niesprawne, uszkodzone

32.

III/10/A/9/2

Pom.dyd. tamburyno

szt

1

1989

Niesprawne, uszkodzone

33.

III/10/A/9/5

Pom dyd talerz dziecięcy

szt.

1

1989

zdekompletowane, uszkodzone

34.

III/10/A/9/6

Pom dyd- talerz dziecięcy

szt.

1

1989

zdekompletowane, uszkodzone

35.

III/10/A/9/

Pom dyd- gitara

szt.

1

1989

Niesprawne, uszkodzone

36.

III/10/A/9/24

Pom dyd-dzwoneczki

szt.

1

1989

Niesprawne, uszkodzone

37.

III/10/A/9/25

Pom dyd-marakasy

szt.

1

1989

Niesprawne, uszkodzone

38.

III/10/A/9/2

Pom dyd-grzechotka

szt.

1

1989

Niesprawne, uszkodzone

39.

III/10/A/9/30

Pom dyd-ksylofon

szt.

1

1989

Niesprawne, uszkodzone

40.

III/10/A/9/49

Pom dyd-pudełko akustyczne

szt.

2

1989

Niesprawne, uszkodzone

41.

III/10/A/9/56

Pom dyd-flet

szt.

9

1989

Niesprawne, uszkodzone

Wyżej wymienione składniki majątku ruchomego, nie są wykorzystywane do bieżącej realizacji zadań jednostki, nie nadają się do dalszego użytku ze względu na zły stan techniczny, zagrażają bezpieczeństwu użytkowników oraz najbliższego otoczenia, całkowicie utraciły wartość użytkową, są uszkodzone ,zdekompletowane i przestarzałe. Sprzęt komputerowy i elektrotechniczny nie nadają się do eksploatacji, a pomoce dydaktyczne z powodu zniszczenia i zdekompletowania nie nadają się do wykorzystania podczas zajęć z uczniami . Większość z nich ma bardzo długi okres eksploatowania. Wartość jednostkowa wymienionych składników została ustalona na 0 zł

UWAGA:

 1. Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku ( Dz. U. Nr 114, poz. 761 ze zm. ).

 2. Darowizna składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 39 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku( Dz. U. Nr 114, poz. 761ze zm.).

 3. Przy zagospodarowaniu zbędnymi składnikami majątku ruchomego uwzględnia się w pierwszej kolejności potrzeby innych jednostek(§ 7 ust.3 ).

 4. Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę składników majątku ruchomego kierować należy do Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach.

 5. Wniosek powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku( Dz. U. Nr 114, poz. 761 ze zm. ).

 6. Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych ofert w terminie do 29 listopada 2017 r.

 7. Składniki majątku można oglądać w siedzibie szkoły w terminie od 15.11 .2017 do 29. 11.2017 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 8. Ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronie internetowej szkoły http://www.sp17.katowice.pl

 

 

Ogłoszenie

dotyczące zagospodarowania zbędnych składników majątku ruchomego

Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach

Działając na podstawie § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe ( Dz. U. Nr 114, poz. 761 ze zm. ) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 w Katowicach przedstawia wykaz składników zużytych ,przeznaczonych do ewentualnego dalszego zagospodarowania przez inne jednostki.

Środki majątku ruchomego kwalifikujące się do likwidacji w Szkole Podstawowej nr 17

w Katowicach

 

 

 

 

 

 

Lp

dział

nazwa składnika

j.m.

ilość

rok zakupu

Opis techniczny

1.

VIA/1/8

Biurko pod maszynę

szt.

1

1991

zniszczone

2.

VIA/3/3

fotel

szt.

2

1986

zniszczone

3.

VIA/7/5

Szafka łazienkowa

szt.

1

1993

zniszczona

4.

VIA/25/12

Zestaw MS

szt.

1

1993

zniszczony

5.

VIA/25/14

Zestaw MS(klasopr)

szt.

1

1993

zniszczony

6.

III/10/N/1/5

Kalendarz pogody

szt.

1

1996

zniszczone zdekompletowane

7.

III/10/N/1/11

Scenki z życia –j.ang

szt.

1

1996

zniszczone zdekompletowane

8.

III/10/N/1/12

Tarcza zegarowa

szt.

3

1996

zniszczony

9.

III/10/N/1/13

Gramatyka

szt.

2

1996

zniszczone zdekompletowane

10.

III/10/N/1/14

Zwierzęta

szt.

1

1996

zniszczone zdekompletowane

11.

III/10/N/1/19

Wyrazy z ą ę

szt.

2

1996

zniszczone zdekompletowane

12.

III/10/N/1/20

Oznaczenie miękkie głosek

szt.

2

1996

zniszczone zdekompletowane

13.

III/10/N/1/21-24

Bezpieczna droga- plansze

szt.

1

1996

zniszczone zdekompletowane

14.

III/10/N/2/2

Oś liczbowa

szt.

1

1996

zniszczona

15.

III/10/N/2/3

Matematyka I-III

szt.

1

1996

zniszczone zdekompletowane

16.

III/10F/1/15

Tablica- ewolucja płuc kręgowców

szt.

1

1996

zniszczona

17.

III/10F/1/16

Tablica –ewolucja ukł. krwionośnego

szt.

1

1996

zniszczona

18.

III/10F/1/27

Tablica- glista

szt.

1

1996

zniszczona

19.

III/10F/1/28

Tablica- ślimak

szt.

1

1996

zniszczona

20.

III/10F/1/33

Kaseta video-Biologia VII-VIII

szt.

1

1996

zniszczona

21.

III/10F/1/31

Kaseta video- złe powietrze

szt

1

1996

zniszczona

22.

III/10F/1/32

Kaseta video- śmierć czai się

szt.

1

1996

zniszczona

23.

III/10F/1/36

Anatomia ryby

szt.

2

1996

zniszczona

24.

III/10F/1/37

Anatomia żaby

szt.

2

1996

zniszczona

25.

III/10F/1/38

Budowa nerki ssaka

szt.

1

1996

zniszczona

26.

III/10F/1/39

Mózg kręgowców

szt.

2

1996

zniszczony

27.

III/10F/1/40

Odnóża raka

szt

4

1996

zniszczone

28.

III/10F/1/41

Rozwój żaby

szt

2

1996

zniszczona

29.

III/10F/1/42

Rak rzeczny

szt

1

1996

zniszczony

30.

III/10F/1/43

Rozwój kury

szt

2

1996

Zniszczony

31.

III/10F/1/44

Rozwój sosny

Szt.

4

1996

zniszczony

32.

III/10F/1/45

Szkielet żaby

szt

4

1996

zniszczony

33.

III/10F/1/46

Rozwój kury

szt

1

1996

zniszczone

34.

III/10F/3/83

Globus indukcyjny

szt.

5

2001

zniszczony

35.

III/10F/3/85

Globus fizyczny

szt

1

2001

Zniszczony

36.

III/10F/3/95

kompas

szt

14

2001

Zniszczony

37.

III/10F/6/130

Zestaw do demonstracji energii słońca

szt

1

2001

zniszczone

38.

III/10F/7/134

zegar

szt

1

2002

zniszczone

39.

III/10F/12/140

Polska mapa obrazkowa

szt

1

2005

zniszczony

40

III/10F/12/141

Atlas województwa śląskiego

szt

1

2005

zniszczony

41.

III/10/B/1/20

Materace gimnastyczne

szt

4

1993

zniszczony

Wyżej wymienione składniki majątku ruchomego, nie są wykorzystywane do bieżącej realizacji zadań jednostki, nie nadają się do dalszego użytku ze względu na zły stan techniczny, zagrażają bezpieczeństwu użytkowników oraz najbliższego otoczenia, całkowicie utraciły wartość użytkową, są uszkodzone, zdekompletowane i przestarzałe. Meble nie nadają się do eksploatacji a pomoce dydaktyczne z powodu zniszczenia i zdekompletowania nie nadają się do wykorzystania podczas zajęć z uczniami . Większość z nich ma bardzo długi okres eksploatowania. Wartość jednostkowa wymienionych składników została ustalona na 0 zł

UWAGA:

 1. Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może na stąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku ( Dz. U. Nr 114, poz. 761 ze zm. ).

 2. Darowizna składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 39 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku( Dz. U. Nr 114, poz. 761ze zm.).

 3. Przy zagospodarowaniu zbędnymi składnikami majątku ruchomego uwzględnia się w pierwszej kolejności potrzeby innych jednostek(§ 7 ust.3 ).

 4. Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę składników majątku ruchomego kierować należy do Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach.

 5. Wniosek powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku( Dz. U. Nr 114, poz. 761 ze zm. ).

 6. Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych ofert w terminie do 6 listopada 2017 r.

 7. Składniki majątku można oglądać w siedzibie szkoły w terminie od 23.10.2017 do 6.11.2017 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 8. Ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronie internetowej szkoły http://www.sp17.katowice.pl