Dyrektor Szkoły: mgr Aleksandra Musioł

 

 

V-ce Dyrektor Szkoły: mgr Justyna Niedźwiecka.

V-ce Dyrektor Szkoły: mgr Katarzyna Czyż

 

 

Organy szkoły:

Rada Pedagogiczna

Rada Rodziców

 

Kompetencje dyrektora, v-ce dyrektora szkoły, kierownika świetlicy, Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców określa Karta Nauczyciela i Statut Szkoły.