Drukuj 

Forma organizacji Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki to: szkoła publiczna podstawowa (kod 83)-  na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej  Dz. U. Nr 69 poz. 763, z póź. zm. oraz danych GUS