Sekretariat szkoły prowadzi rejestr skarg i wniosków. Zbiór dostępny jest w godzinach pracy sekretariatu - pok. 2, ul. Dekerta 1, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U., poz. 1000 z późn. zm.).