Sekretariat szkoły prowadzi rejetst skarg i wniosków.  Zbiór dostępny jest w godzinach pracy sekretariatu- pok. 2,ul Dekerta 1, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych tekst jednolity - Dz. U. z 2002r Nr 101, poz 926.