Adres redakcji Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17 w Katowicach

ul. Dekerta 1

40-140 Katowice

tel./ fax.: 032 258 18 89

e-mail: sThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Dane osób redagujących stronę podmiotową BIP:

Dyrektor szkoły mgr Aleksandra Musioł 

mgr Agnieszka Olczyk - administrator strony -  e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

--