Drukuj 

Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Katowice.

Szkoła działa na podstawie:

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.