Poniżej znajduje się Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

 

 

Załącznik nr 1 - zmieniono Aneksem nr 1 (aneksy poniżej)

Załącznik nr 2 - zmieniono Aneksem nr 3 (aneksy poniżej)

Załącznik nr 3 Wniosek o objęcie opieką pracownika

Załącznik nr 4  Wniosek o przyznanie zapomogi finansowej/socjalnej

Załącznik nr 5 Wniosek o przyznanie zapomogi finansowej/losowej

Załącznik nr 6 Wniosek o przyznanie pomocy materialnej w formie rzeczowej

Załącznik nr 7 Wniosek o przyznanie pożyczki

Załącznik nr 8 Umowa w sprawie pożyczki

Załącznik nr 9 Decyzja o przyznaniu pożyczki zwrotnej na cele mieszkaniowe

Załącznik nr 10 Wyciąg z karty zadłużeń

 CAŁY TEKST ANEKSU 3

 

 

 

 

 

 aneks 1

 aneks nr21

 aneks nr 22