Drukuj
Kategoria: BIP
Odsłony: 10608

INFORMACJA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z ZFŚS

 

Zgodnie z sekcją 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach informuje, że od dnia 25.05.2018r. przy składaniu wniosków w celu uzyskania świadczeń z ZFŚS obowiązkowo należy wypełnić druk "Klauzula obowiązku informacyjnego i zgody dotycząca osób korzystających z ZFŚŚ” oraz dostarczyć go niezwłocznie do sekretariatu szkoły wraz z wnioskiem.

Druk składa się jeden raz na cały czas trwania uprawnień zgodnych z Regulaminem ZFŚŚ Szkoły Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach.

 

 

 

Poniżej znajduje się Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

 

 

 

Załącznik nr 1 - zmieniono Aneksem nr 1 (aneksy poniżej)

Załącznik nr 2 - zmieniono Aneksem nr 3 (aneksy poniżej)

Załącznik nr 3 Wniosek o objęcie opieką pracownika

Załącznik nr 4  Wniosek o przyznanie zapomogi finansowej/socjalnej

Załącznik nr 5 Wniosek o przyznanie zapomogi finansowej/losowej

Załącznik nr 6 Wniosek o przyznanie pomocy materialnej w formie rzeczowej

Załącznik nr 7 Wniosek o przyznanie pożyczki

Załącznik nr 8 Umowa w sprawie pożyczki

Załącznik nr 9 Decyzja o przyznaniu pożyczki zwrotnej na cele mieszkaniowe

Załącznik nr 10 Wyciąg z karty zadłużeń

Załącznik nr 11 Klauzula obowiązku informacyjnego i zgody dotycząca osób korzystających z ZFŚS

ANEKS NR 1

ANEKS NR 2

ANEKS NR 3

ANEKS NR 4

ANEKS NR 5