Szanowni Rodzice/ Prawni Opiekunowie
uczniów , którzy rozpoczną naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2021/2022
nabór dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły  do klasy pierwszej
odbędzie się w terminie od 22 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.

 Nabór dzieci zamieszkałych poza obwodem naszej szkoły do klasy pierwszej
odbędzie się w terminie od 10 do 19 maja 2021 r.
W/w zarządzenie określa także kryteria rekrutacji,
liczbę punktów za każde kryterium oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

 Oba nabory prowadzone będą w systemie elektronicznym: