BIP

Uwaga

Wielka Liga Czytelników

czytelnik   Konkurs czytelniczy "Wielka Liga Czytelników"

 

Rok szkolny 2017/2018

 

Wojewódzki Konkurs „Wielka Liga Czytelników"

 

1. Konkurs „Wielka Liga Czytelników" to projekt czytelniczy o zasięgu wojewódzkim skierowany do uczniów klas I - VII szkół podstawowych.
2. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych: kl. I - III oraz IV - VII.
3. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych czytelników wśród uczniów szkół podstawowych i równocześnie:
- promowanie czytelnictwa i kreowanie mody na czytelnictwo,
- kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy,
- rozbudzanie umiejętności poszukiwań literackich i zainteresowania literaturą,
- promowanie wartości rodzinnych, w tym wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi,
- promowanie twórczości dziecięcej,
- rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania
informacji, kojarzenia faktów, zdolności językowych.
4. Konkurs przebiega w trzech etapach:
- pierwszy – szkolno-biblioteczny - indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych i test kwalifikacyjny do półfinału,
- drugi – półfinały powiatowe – drużynowy test,
- trzeci – finał wojewódzki – drużynowe potyczki literackie.
5. Etap pierwszy prowadzony jest przez koordynatora w szkole, a jego celem jest wyłonienie trójki półfinalistów (z każdej kategorii wiekowej), którzy zdobędą 6 sprawności czytelniczych oraz najlepiej napiszą test kwalifikacyjny.
6. Półfinał i finał przeprowadzony zostanie w miejscu i terminie podanym przez organizatora konkursu i będzie miał formę drużynowych potyczek literackich.

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie: www.wielka-liga.pl
Koordynatorem szkolnym konkursu jest p. Anna Marzec.

 
Powered by Joomla! by PB®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.