BIP

Uwaga

Wielka Liga Czytelników

czytelnik   Konkurs czytelniczy "Wielka Liga Czytelników"

 

Rok szkolny 2016/2017

III Ogólnopolski Konkurs„Wielka Liga Czytelników”

1.„Wielka Liga Czytelników” to ogólnopolski konkurs czytelniczy skierowany do uczniów klas I - VI szkół podstawowych.

2. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych: kl. I - III oraz IV - VI.

3. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych czytelników wśród uczniów szkół podstawowych i równocześnie:

- promowanie czytelnictwa i kreowanie mody na czytelnictwo,

- kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy,

- rozbudzanie umiejętności poszukiwań literackich i zainteresowania literaturą,

- promowanie wartości rodzinnych, w tym wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi,

- promowanie twórczości dziecięcej,

- rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania

informacji, kojarzenia faktów, zdolności językowych.

4. Konkurs przebiega w trzech etapach:

- pierwszy – powiatowy (szkolno-biblioteczny) - indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych i test kwalifikacyjny do półfinału,

- drugi – półfinały wojewódzkie – drużynowy test,

- trzeci – finał ogólnopolski – drużynowe potyczki literackie.

5. Etap pierwszy prowadzony jest przez koordynatora w szkole, a jego celem jest wyłonienie trójki półfinalistów (z każdej kategorii wiekowej), którzy zdobędą 10 sprawności czytelniczych oraz najlepiej napiszą test kwalifikacyjny.

6. Półfinał i finał przeprowadzony zostanie w miejscu i terminie podanym przez organizatora konkursu i będzie miał formę drużynowych potyczek literackich.

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie: www.wielka-liga.pl

Koordynatorem szkolnym konkursu jest p. Anna Marzec. 

 
Powered by Joomla! by PB®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.