BIP

Uwaga

Środowiskowy Program Profilaktyczny "Żyj zdrowo i z głową"

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

„ŻYJ ZDROWO I Z GŁOWĄ”

Rok 2017/2018

 

 

 

 PLAN ZAJĘĆ PROGRAMU


„ŻYJ ZDROWO I Z GŁOWĄ"

 

 

 Zajęcia z Programu „Żyj Zdrowo i z Głową" zostały zakończone w dniu 8 czerwca 2018 r.

 

 

UDANYCH


BEZPIECZNYCH


WAKACJI

 

PLAN ZAJĘĆ PROGRAMU
„ŻYJ ZDROWO I Z GŁOWĄ"
12.02.2018 – 08.06.2018 r.

 

DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE:
JĘZYK POLSKI – poniedziałek 14.30 – 15.30 (p. M. Kazuch, ul. Dekerta s. 30)
JĘZYK POLSKI – poniedziałek 14.40 – 15.40 (p. A Olczyk, ul. Dekerta s. 4)
JĘZYK ANGIELSKI – wtorek 14.30 – 15.30 (p. A. Komarnicka, ul. Dekerta s. 25)
MATEMATYKA – środa 14.40 – 15.40 (p. K. Czyż, ul. Dekerta s. 27)
MATEMATYKA – poniedziałek 13.45 – 15.15 (p. A. Kaczmarek, ul. Dekerta s. 24)
HISTORIA - co druga środa 13.50 – 14.50,(p. M. Rusinowski, ul. Dekerta s. 15), od 19.02. 2018r.
KLASY 1 – 3 – wtorek 14.50 – 15.50,(p. A. Gładysz, ul. Dekerta s. 3),
czwartek 14.50 – 15.50 (p. A. Gładysz, ul. Józefowska s. 17)
KLASY 1 – 3 – czwartek 13.30 – 15.30, (p. H. Kurka ul Józefowska s. 12)

SPORTOWE:
SPORT, RUCH, ZABAWA – środa 15.40 – 16.40 (p. G. Burzyńska, ul. Dekerta sala gimnastyczna)
PROFILAKTYKA WAD POSTAWY – środa 14.30 – 15.30 ( p. D. Gajzner ul. Józefowska s. gimnastyczna.)

KOMPUTEROWE:
DO ODWAŻYCH ŚWIAT NALEŻY – wtorek 14.30 – 15.30 (p. B. Pocheć ul. Dekerta s. 21)
TERAPEUTYCZNO – PEDAGOGICZNE:
SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO – czwartek 14.45 – 15.45 (p. E. Krawczyk ul. Dekerta gabinet pedagoga.)

ARTYSTYCZNE:
TEATRALNE – poniedziałek 14.30 – 15.30 (p. A. Glinkowska, ul. Józefowska sala gimnastyczna)
PLASTYCZNE – poniedziałek 15.00 – 16.00 (p. Matysiok ul. Józefowska)

INNE:
TYRYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE – wybrane soboty (p. D. Józefowska)
CIEKAWA BIOLOGIA – wybrane wtorki raz w miesiącu 14.00 – 17.00 (p. M. Malczewska, zajęcia
w Pałacu Młodzieży w Katowicach ul. Mikołowska)
POSZCZEGÓLNE TERMINY I GODZINY ZAJĘĆ MOGĄ ULEC ZMIANIE, ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY REALIZACJI PROGRAMU (np. wyjścia do teatru, kina, impreza integracyjna, udział prowadzącego w szkoleniu) ZAWSZE PO UZGODNIENIU Z KOORDYNATOREM.
Koordynator programu: Gabriela Burzyńska

 

 

NA ZAJĘCIA Z PROGRAMU „ŻYJ ZDROWO I Z GŁOWĄ"
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PO FERIACH.

 

Koordynator programu
Gabriela Burzyńska

 

 

 

 

********************************************************************** 

W 80 dni dookoła świata.Tam i z powrotem

 

 Lekcja w Planetarium Śląskiem klasy 6 2017

 

Wycieczka do Schroniska

 

 

Wycieczka do Wisły 

 

 

PLAN ZAJĘĆ PROGRAMU

„ŻYJ ZDROWO I Z GŁOWĄ"

18.09.2017 – 08.12.2017 r.

 

DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE:
JĘZYK POLSKI – co drugi wtorek 14.30 – 15.30 (p. M. Kazuch, ul. Dekerta s. 30)
JĘZYK POLSKI – środa 14.30 – 15.30 (p. A Olczyk, ul. Dekerta s. 4)
JĘZYK ANGIELSKI – wtorek 14.30 – 15.30 (p. A. Komarnicka, ul. Dekerta s. 25)
MATEMATYKA – co druga środa 14.40 – 15.40 (p. K. Czyż, ul. Dekerta s. 27)
MATEMATYKA – co drugi poniedziałek 14.40 – 15.40 (p. A. Kaczmarek, ul. Dekerta s. 24)
KLASY 1 – 3 – wtorek 14.45 – 15.30, (p. A. Gładysz, ul. Dekerta s. 3),
czwartek 14.45 – 15.30 (p. A. Gładysz, ul. Józefowska s. 17)
KLASY 1 – 3 – czwartek 13.30 – 15.00, (p. H. Kurka ul Józefowska s. 12)

 

SPORTOWE:
SPORT, RUCH, ZABAWA – środa 15.15 – 16.15 (p. G. Burzyńska, ul. Dekerta sala gimnastyczna)
PROFILAKTYKA WAD POSTAWY – środa 14.30 – 15.00 I grupa,
15.00 – 15.30 II grupa,( p. D. Gajzner ul. Józefowska s. gimnastyczna)

 

KOMPUTEROWE:
DO ODWAŻYCH ŚWIAT NALEŻY – poniedziałek 14.30 – 15.30 (p. B. Pocheć ul. Dekerta s. 21)

 

TERAPEUTYCZNO – PEDAGOGICZNE:
SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO – czwartek 14.45 – 15.15 I grupa,
15.15 – 15.45 II grupa (p. E. Krawczyk ul. Dekerta gabinet pedagoga)

 

ARTYSTYCZNE:
TEATRALNE – poniedziałek 14.30 – 15.30 (p. A. Glinkowska, ul. Józefowska sala gimnastyczna)
PLASTYCZNE – poniedziałek 14.30 – 15.30 (p. Matysiok ul. Józefowska)

 

INNE:
TYRYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE – wybrane soboty (p. D. Józefowska)
CIEKAWA BIOLOGIA – wybrane wtorki raz w miesiącu 14.00 – 17.00 (p. M. Malczewska, zajęcia
w Pałacu Młodzieży w Katowicach ul. Mikołowska)

 

POSZCZEGÓLNE TERMINY I GODZINY ZAJĘĆ MOGĄ ULEC ZMIANIE, ZE WZGLĘDU NA

POTRZEBY REALIZACJI PROGRAMU (np. wyjścia do teatru, kina, impreza integracyjna, udział prowadzącego w szkoleniu) ZAWSZE PO UZGODNIENIU Z KOORDYNATOREM.

 

 

Koordynator programu: Gabriela Burzyńska
Powered by Joomla! by PB®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.