Świetlica zaprasza uczniów w godzinach:

7:00 -16:30 Duża szkoła

7:00 - 17:00 Mała szkoła