Certyfikat "Granie na ekranie" 2020

Certyfikat "Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo" 2020

Certyfikat XI Zlot Samorządów Uczniowskich 2020

Certyfikat CodeWeek 2019

   

Certyfikat adopcji 2019/2020

Certyfikat kampanii  Zachowaj Trzeźwy Umysł CHCE MI SIĘ CHCIEĆ! 2018/2019

Certyfikat Lepsza szkoła Edycja 2018/2019

Certyfikat ogólnopolskiej akcji profilaktyki czerniaka 2019

Certyfikat Szkoły Laureatów Miejskich Konkursów Profilaktycznych 2019

Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników 2019

 

 Certyfikaty zdobyte przez szkołę do 2018 roku.