1870 

Najstarszy zapis w Księdze Ucznia. 

Była to wtedy szkoła niemiecka, mieściła się w wyburzonym już budynku u zbiegu ulic W. Korfantego i M. Karłowicza. 

29 listopada 1922 

Po powrocie Śląska do Macierzy została szkołą polską. 

Otrzymała miano Publicznej Szkoły Powszechnej nr 1, jej kierownikiem został Józef Prażmowski. W szkole istniała też jedna klasa niemiecka, którą kierował Franciszek Schmidt. 

1924

Założono drużynę harcerską. Jej twórcami byli: kierownik szkoły Józef Prażmowski i Oswald Kozioł.

1925 

Nadano Szkole imię Tadeusza Kościuszki. 

luty 1939 

Przeniesiono szkołę do nowego budynku przy ulicy Dekerta. Była to znowu szkoła niemiecka, która liczyła 139 uczniów uczących się w trzech oddziałach. Uczniowie hodowali jedwabniki, stąd rosnące dziś wokół szkoły morwy. 

1940 

Zajęcia odbywały się w czterech klasach i prowadziło je czterech nauczycieli. 

13 lutego 1945 

Kierownikiem polskiej szkoły został jej nauczyciel sprzed wojny – Alfred Dziuba. W tym dniu zgłosiło się do szkoły 800 uczniów z Wełnowca. Nauczano tylko języka polskiego, a nauka pozostałych przedmiotów polegała na zaznajomieniu z terminologią. 

1947 / 1948 

Powstała pierwsza pracownia przedmiotowa – pracownia fizyczna. 

luty 1949 

Pierwsze radio w szkole.

marzec 1949 

Zradiofonizowano szkołę. 

wrzesień 1949 

Zakłady Cynkowe „Silesia” zostały opiekunem szkoły. 

kwiecień 1951 

Przyłączono gminę Wełnowiec do Katowic. Szkoła od tego momentu ma nr 17. Szkole odebrano imię Tadeusza Kościuszki.

Kolejna pomoc dydaktyczna – epidiaskop. 

1 kwietnia 1953 

Z inicjatywy Polskiego Czerwonego Krzyża otwarto ambulatorium dentystyczne. 

1958 

Szkoła otrzymała telewizor i aparat fotograficzny. 

1958 / 1959 

Założono pracownię biologiczną. 

1959 / 1960 

Pierwsze miejsce ucznia Andrzeja Liszki w konkursie „ Czy znasz Górny Śląsk jego dzieje i tradycje”. 

Nauczycielka Halina Pawelak (obecnie Praska) założyła 47 żeńską drużynę harcerską. 

1962 / 1963 

Inspektor Oświaty i Wychowania przydzielił szkole trzy maszyny do szycia marki „Łucznik” oraz piłę tarczową. 

1963 / 1964 

Uruchomiono pracownię robót ręcznych. 

Założono na terenie szkoły XI Szczep Harcerski im. „Polan”. 

1971 / 1972 

Powołano na dyrektora szkoły pana Henryka Leszczyńskiego, zastępcą została 

     pani Irena Olech. 

Otwarto pracownię geograficzną. 

1972 / 1973 

Nowy dyrektor szkoły – pan Stanisław Klimas. 

Otwarto nową pracownię biologiczną.

1973 / 1974 

Dyrektorem szkoły została mgr Joanna Aleksandrowicz, zastępcą Anna Pasieka, a później Władysława Kajzer. 

Nawiązano współpracę ze  Związkiem Bojowników o Wolność i Demokrację, stąd szkoła otrzymała eksponaty związane z tradycją kościuszkowską. Zgromadzono je w pracowni historycznej. 

19 marca 1979 

Utworzono Izbę Pamięci w jednej z sal lekcyjnej, a następnie Izbę Tradycji w holu szkoły. 

1980 / 1981

Powołano na dyrektora szkoły mgr Barbarę Wilczkiewicz, zastępcą nadal była pani Władysława Kajzer, a po niej mgr Małgorzata Lubojańska. 

1985 

Nadano szkole sztandar i przywrócono imię Tadeusza Kościuszki.

1986 / 1987 

Dyrektorem szkoły została mgr Małgorzata Lubojańska, a funkcję zastępcy powierzono mgr Gizeli Kośny. 

Po raz pierwszy przyznano najlepszym klasom w szkole tytuły „Klas Sztandarowych”. 

Wydano pierwszy numer gazety szkolnej. 

1987 / 1988 

Na XXXVI Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Artystycznych zespół gimnastyki artystycznej uzyskał dwa I miejsca, zespół wokalno–ruchowy II miejsce, zespół instrumentalny II miejsce, zespół taneczny II miejsce. Zespoły działały pod kierunkiem mgr Anny Muchy i mgr Mirosławy Jagieło – Kałan. 

1989 / 1990 

Powstał hymn szkoły: muzykę napisał nauczyciel matematyki - pan Ireneusz Gajdosz, słowa – nauczycielka języka polskiego – pani mgr Iwona Kordek – Zając. 

Uzyskanie Wyróżnienia w Wojewódzkim Konkursie „Młodość – Trzeźwość”. 

Zorganizowano widowisko artystyczne w hali „Spodka” dla dzieci z katowickich szkół. 

Uczeń Marek Dąbrowski zdobył X miejsce w Wojewódzkim Konkursie Geograficznym. 

1990 / 1991 

Rozstrzygnięto konkurs na dyrektora szkoły. Została nim sprawująca funkcję  dyrektor szkoły -  mgr Małgorzata Lubojańska, funkcję zastępcy powierzono mgr Grażynie Kotarskiej. 

1991 / 1992 

Kapitalny remont szkoły (kuchnia, sanitariaty, łaźnie) sfinansowany przez Urząd Miasta. 

Uczennica Anna Rozkosz zdobyła wyróżnienie II stopnia w XXXIX Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Młodzieży Szkół Podstawowych.

Zespół instrumentalny zdobył wyróżnienie „S” „Złota dziesiątka”.

Zespół gimnastyki artystycznej zdobył wyróżnienie I stopnia. 

Uczennica Marzena Siwczyk zdobyła Wyróżnienie W Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pod hasłem „Przyroda – Twój Przyjaciel”.

1992 / 1993 

Otwarto pracownię komputerową. 

1993 / 1994 

Szkoła otrzymała budynek przy ulicy Józefowskiej. Obiekt przeznaczono dla klas I – IV. Wicedyrektorem „małej” szkoły została mgr Jolanta Karcz. 

Zespół instrumentalny zdobył najwyższe wyróżnienie – Grand Prix na festiwalu Majwokal

1995 / 1996 

Magdalena Janusz została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego. 

1996 / 1997 

Wyróżniono szkołę w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Świat widziany przez lupę” zorganizowanym przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Warta” z okazji 75 – lecia tej instytucji. Nagrodę indywidualną uzyskał Krzysztof Choromański.

Wyróżniono Macieja Bielnika za udział w Ogólnopolskim Konkursie Poczty Polskiej „Pocztowcy czekają na Twoje życzenia”. 

Utworzono klasę ekologiczną, wychowawcą została Mirosława Malczewska.

Zorganizowano festiwal ekologiczny dla jedenastu katowickich szkół - reprezentacja szkoły zdobyła pierwsze miejsce. 

Zakwalifikowano szkołę do pierwszej grupy szkół ekologicznych.

1997 / 1998 

Udział szkoły w obchodach Dni Wełnowca zorganizowanych z okazji osiemdziesiątej rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego, występ uczniów z programem artystycznym przygotowanym przez nauczycieli. 

Uczeń Łukasz Zieliński zdobył wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Biblijnym. 

Uczeń klasy Ia Michał Szafarski zdobył tytuł Mistrza Śląska gry w szachy w najmłodszej kategorii wiekowej. 

Uczennica Aleksandra Willner zdobyła wyróżnienie I stopnia w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim. 

XI miejsce ucznia klasy III Kamila Rechowicza w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”. 

1998 / 1999 

Uczniowie Aleksandra Willner i Mikołaj Kujawa otrzymali wyróżnienie I stopnia w Miejskim Konkursie Recytatorskim. 

1999 / 2000 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przyznał szkole nagrodę 7500 zł za kształtowanie świadomości ekologicznej wśród uczniów z przeznaczeniem na rozwój i modernizację placówki. 

Nawiązanie współpracy z Radą Jednostki Pomocniczej Samorządu nr 11 Katowice – Wełnowiec – Józefowiec, w ramach której przygotowano autorskie programy popularyzujące tradycje i gwarę śląską w środowisku. 

2000 / 2001 

Nawiązanie współpracy ze Związkiem Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, w ramach której organizowane są środowiskowe obchody świąt rocznicowych pod pomnikiem „Powstańców Śląskich” na 

wełnowieckich plantach oraz „Spotkania Pokoleń” z okazji Dnia Zwycięstwa. 

2001 / 2002 

Zorganizowanie wraz z klubem „Kolejarz 24” festynu sportowego dla czterech szkół podstawowych pod hasłem „Sportowa wiosna z 17”.  

Utworzenie klasy sportowej o profilu szermierki. 

Trenerem i wychowawcą klasy został mgr Marcin Zieliński.

Opracowanie i wdrożenie Środowiskowego Programu Profilaktycznego pt. 

„Żyj zdrowo i z głową”. 

XIV miejsce Dawida Tomczoka - ucznia klasy III w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”. 

Wyróżnienie dla ucznia Michała Bary w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Cichy lot”. 

2002 / 2003 

Rozstrzygnięto konkurs na dyrektora szkoły. Została nim pani mgr Bogusława Bielnik, która funkcję zastępcy powierzyła pani mgr Aleksandrze Musioł i pani mgr Justynie Niedźwieckiej.

Utworzono klasę sportową o profilu piłka nożna. Trenerem i wychowawcą klasy został mgr Bogumił Markiel.

Zorganizowano pierwszy środowiskowy festyny sportowy dla czterech szkół pn „Pożegnanie lata z 17”.

Zainicjowanie Dni Otwartych dla rodziców i przyszłych uczniów naszej szkoły. 

I miejsce uczniów klasy III Marcelego Pietrzczyka i Nicole Liszki w konkursie „Eko Asy z III klasy”. 

2003 / 2004 

Założenie Spółdzielni Uczniowskiej „Pingwinek”.

Kompleksowa modernizacja obiektów sportowych – powstało nowoczesne boisko i bieżnia lekkoatletyczna z nawierzchnią tartanową.

Wyróżnienie dla uczennicy Doroty Zipper w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Jestem bezpieczny na drodze”. 

Wyróżnienie dla projektu ekologicznego „Tropimy dzikie wysypiska śmieci” realizowanego w ramach V edycji programu „Rozpal niepokój o Ziemię” organizowanego przez Polski Klub Ekologiczny (drużyna w składzie: Paulina Tomaszewska, Magdalena Grabiwoda, Maciej Hadziński, Tomasz Kocot, Michał Nowaczkiewicz). 

Wdrożenie innowacji pedagogicznej w klasie I „Do Europy tuż, tuż” przez panią mgr Dagmarę Pazio.

II miejsce Mateusza Kasprzaka, III miejsce Przemysława Pińskiego i III miejsce Luizy Hornik w Międzynarodowym Turnieju Szermierczym Dzieci w Szabli „Victis” (Wrocław). 

I miejsce na liście Rocznej Młodzików w szermierce na szable za rok 2004 w kategorii chłopców zdobył Przemysław Piński, II miejsce Mateusz Kasprzak, a III miejsce Mateusz Wicher. W kategorii dziewcząt I miejsce zdobyła Luiza Hornik, II miejsce - Magdalena Pasternak. 

VII miejsce ucznia kl. IV - Marcelego Pietrzczyka w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” - nagroda I stopnia. 

Organizacja Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Jesteśmy dziećmi Europy”. 

I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Strażak – ratownik w akcji” dla ucznia Dawida Cwajkowskiego. 

II miejsce w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dannona. 

III miejsce w całorocznych rozgrywkach Ligi Trampkarzy rocznika `92 Śl. ZPN Podokręgu Katowice. 

2004 / 2005 

II miejsce uczniów kl. III Mateusza Breguły i Dagmary Filipek w miejskim konkursie „Co warto obejrzeć w naszym mieście”.

 II miejsce uczniów kl. III Dagmary Filipek i Krzysztofa Kaflowskiego w międzyszkolnym konkursie ortograficznym „W krainie zabawy”.

I miejsce dla uczniów kl. III w Wojewódzkim Turnieju pn „Zbiórka dla Burka”.

I miejsce w konkursie ekologicznym „Żubry potrzebują Indian” w kategorii praca badawcza, zorganizowanym przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. 

Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie „Działania na rzecz ekorozwoju w placówkach oświatowo- wychowawczych województwa śląskiego” organizowanym przez Fundację „Silesia”.

Organizacja międzyszkolnego konkursu przyrodniczego „Żyj w zgodzie z przyrodą” (dla 15 katowickich szkół).

 „Gry i Zabawy Ruchowe” – I miejsce w międzyszkolnym konkursie sportowym. 

Zawody Pływackie o Mistrzostwo Katowic Szkół Podstawowych - zajęcie I miejsca przez ucznia Mateusza Korzucha i III miejsca przez uczennicę Katarzynę Goc.

IV Defilada Pływacka Szkół Podstawowych – I miejsce w stylu klasycznym i II w stylu motylkowym zdobył Uczeń kl. III Mateusz Korzuch.

III miejsce w VI Festiwalu Małych Form – przegląd teatrów i kabaretów szkolnych – „Grand Prix” na Środowiskowym Przeglądzie Form Teatralnych.

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” -  zajęcie 12 miejsca przez ucznia kl. III b Mariusza Nowaka (II nagroda), 17 miejsca przez ucznia kl. 4 b Aleksandra Pnia (III nagroda) i Marcela Pietrzczyka– ucznia klasy V b (II nagroda).

2005/2006 

I miejsce dla Wioletty Liberskiej, II miejsce dla Barbary Sołowiej, III miejsce dla Katarzyny Orlop  w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pn „Woda – Bezpieczeństwo – Ja”.

Michał Urbański zdobył I miejsce w Wielkim Ogólnopolskim Konkursie  „Zwierzenia o zwierzętach” w kategorii prac multimedialnych.

I i VI miejsce w Wojewódzkim Turnieju „Młody Znawca Płazów”.

Wyróżnienia dla uczniów: AgatyMasiewicz, Mariusza Nowaka i AleksandryWitek w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”.

2006/2007

Otwarcie Szkolnego Centrum Multimedialnego, które powstało ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

I miejsce w organizowanym przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska wojewódzkim konkursie ekologicznym „Żubry potrzebują Indian” zajęli uczniowie kl. VaMariusz Nowak, Ewa Matynia, Katarzyna Goc, KatarzynaZarębska, Magdalena Niemiec.

III miejsce dla KarolinyPradeli i X miejsce dla Patrycji Pełki w Międzynarodowym Turnieju Szermierczym Dzieci „Challenge Wratislavia 2007”.

II miejsce dla Patrycji Pełki, V miejsce dla KarolinyPradeli i VII miejsce 

dla Agaty Masiewicz w Międzywojewódzkim Mistrzostwach Szermierczych Młodzików.

I i II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Ornitologicznym „Zostanę Ornitologiem” organizowanym przez Pałac Młodzieży w Katowicach zdobyli uczniowie: KordianIzmer, Anna Koniuszy, Sabina Sobczak, Joanna Filozof, Marek Czarnecki i Mariusz Nowak.

III miejsce dla uczennicy Agaty Masiewicz w szabli dziewcząt na „International Child FencingTournament, Wrocław 2007”.

2007/2008

Konkurs na dyrektora szkoły wygrała  pani mgr Aleksandra Musioł, a funkcję wicedyrektora powierzono pani mgr Justynie Niedźwieckiej.

Uczeń Maciej Zdolski zajął III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim.

Uczennica Gabriela Krętosz zajęła V miejsce w pływaniu stylem klasycznym w mistrzostwach okręgu Ligii Klubów Śląskich.

W Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „Multitest 2007” 22 i 23 miejsce zajęli uczniowie kl.V–Piotr Wawrzyńczyk, Daniel Kica i Aleksandra Witek.

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” - wyróżnienie II stopnia zdobyli: Natalia Kocurek, Piotr Kaleta, Igor Charytanowicz, Arkadiusz Kućmierz, DominikUchnast, Krystian Gabryel, Daniel Kica.

W Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym „Młody Znawca Płazów” VI miejsce zdobyli: Paulina Bietkał, Dominika Gładecka, Mariusz Nowak.

I miejsce dla Joanny Filozof, Marka Czarneckiego, Mariusza Nowaka oraz V miejsce dla Pauliny Bietkał, Dominiki Gładeckiej i Łukasza Guzego w Wojewódzkim Konkursie Ornitologicznym „Zostanę Ornitologiem”.

Ogólnopolska Lista Klasyfikacyjna Młodzików w Szabli Dziewcząt – I miejsce dla Patrycji Pełki, III miejsce dla Karoliny Pradeli i V miejsce dla Katarzyny Grzegorzewskiej.

III miejsce dla Patrycji Pełki w Mistrzostwach Śląska Juniorów Młodszych (do lat 18).

II miejsce dla Patrycji Pełki i V miejsce dla Karoliny Pradeli w Międzynarodowym Turnieju Szermierczym Dzieci „Challenge Wratislavia”.

I miejsce w XXXVI miejskich eliminacjach Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Tyrystyczno-Krajoznawczego.

I miejsce w  XXXVI wojewódzkich eliminacjach OMTTK- Częstochowa.

III miejsce w Ogólnopolskim Finale OMTTKK – Kamieńczyk.

Zrekonstruowano historyczne ogrodzenie szkoły.

Daniel Kica finalistą miejskiego konkursu matematycznego „Mała Olimpiada Matematyczna”.

I miejsce dla Elżbiety Kawali, Aliny Malik i Sonii Zdolskiej i VII miejsce dla Marka Czarneckiego, Pauliny Bietkał i Dominiki Gładeckiej w V Wojewódzkim Turnieju „Młody Znawca Płazów”.

I miejsce dla Beaty Sączewskiej, Karoliny Baron i Martyny Remblewskiej oraz II miejsce dla Marka Czarneckiego, JoannyFilozof, SebastianaKocota w III Wojewódzkim Turnieju „Zostanę Ornitologiem”.

I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszy Klub Turystyczno-Krajoznawczy (etap wojewódzki).

Bardzo dobry wynik Sonii Zdolskiej w Ogólnopolskim Konkursie „Ekoplaneta”.

Alina Malik laureatką Międzynarodowego Konkursu Fotografii Ekologicznej „Wędrówki z kroplą wody”.

W Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” nagroda I stopnia dla Łukasza Ochwała i nagroda II stopnia dla Marcina Wilkopa, Pauliny Soboszek, Mateusza Malika, Weroniki Pawłowskiej, Igora Charytanowicza, Daniela Kicy.

VII miejsce dla Sebastiana Ziaji i VIII miejsce dla Pauliny Misterki w Międzynarodowym Turnieju Szermierki Dzieci „Challenge Wratislavia”.

Kompleksowa wymiana okien, drzwi i oświetlenia w pomieszczeniach szkolnych.

Zakupiono nowoczesny sprzęt audiowizualny, w tym telewizor „LD” do Szkolnego Centrum Multimedialnego.

2009/2010

Realizacja autorskiego  projektu ekologicznego nauczyciela przyrody pani Agnieszki Kowalczyk  „Dom nad rozlewiskiem”.

I miejsce dla Magdaleny Adamszek, II miejsce dla Oliwii Brol i III miejsce dla Pauliny Misterki,Niny Bierońskiej i Tomasza Gądzika w Wojewódzkim Turnieju „Pierwszy krok szermierczy”. 

Wydanie płyty z nagraniem „Piosenki o Sznupku” w wykonaniu zespołu wokalno- instrumentalnego „Allegretto” pod kierunkiem nauczyciela muzyki- pana Marcina Szymika.

Finalista Konkursu Interdyscyplinarnego – Igor Charytanowicz.

I miejsce dla Agnieszki Zacharskiej w Międzyszkolnym Konkursie Literackim „Fryderyk Chopin moją inspiracją”.

Zmodernizowano Szkolną Izbę Tradycji.

Doposażenie świetlicy szkolnej ze środków MEN w ramach akcji „Radosna Szkoła”.

DYPLOM LAUREATA dla Agnieszki Zacharskiej za publikację utworu poetyckiego w VII tomie „ANTOLOGII POEZJI DZIECIĘCEJ”  w ramach WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO dla szkół podstawowych i gimnazjów.

Zakończenie realizacji programu „Comenius – uczenie się przez całe życie” (temat: „Życie w zamkach i pałacach”): naszymi partnerami były szkoły z Wielkiej Brytanii, Włoch, Turcji, Holandii i Czech.

2010/2011

Udział szkoły w projekcie „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”.

Przyłączenie się uczniów naszej szkoły do akcji charytatywnych „Góra grosza”, „Wkręć się w pomaganie”, „Podziel się zabawką”.

I miejsce w miejskich eliminacjach OMTTK wśród szkół podstawowych dla drużyny w składzie: Patrycja Deptułą, Klaudia Iwaniec, Bartłomiej Poser.

Realizacja programu „Comenius – uczenie się przez całe życie” (temat: „Jak mogę Ci pomóc Ziemio?” (nasi partnerzy – szkoły z Turcji i Słowacji).

II miejsce w zmaganiach turniejowych „Na tropach bohaterów baśni egzotycznych” dla Aleksandry Jagody, Marty Jakimowicz i Julii Grudzień (X TURNIEJ – ,,NA TROPACH BOHATERÓW BAŚNI”).

Wizyta w szkole księdza biskupa Gerarda Bernackiego.

Święto Szkoły „Rodzinny wieczór w Siedemnastce”.

Wyróżnienie dla uczennicy Aleksandry Sierż w VIII MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM „Wiersz jest dobry na wszystko”.

I miejsce w Miejskim Konkursie Profilaktycznym „BEZPIECZNE DZIECKO – PRZYJACIEL SZNUPKA” dla Wiktorii Pawliszewskiej.

Tytuł Laureata w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „KANGUR MATEMATYCZNY” dla  ucznia Adama Kośnego, wyróżnienie dla uczniów : Alicji Ochwał,  Pauliny Soboszek i Adriana Gabryela.

III miejsce w Konkursie na najciekawsze obchody ,,Międzynarodowego Roku Różnorodności Biologicznej”.

II miejsce dla naszej szkoły w III edycji Międzyszkolnego Konkursu „BIEG PATROLOWY”. 

II miejsce dla uczennicy Klaudii Kumosiak; III miejsce dla Agnieszki Dembińskiej w konkursie literackim dla uczniów z dysleksją „WIEM, ŻE POTRAFIĘ”.

II MIEJSCE dla uczennicy Oliwii Brol,  VI miejsce dla  uczennicy Pauliny Misterki w VI OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU O PUCHAR BURMISTRZA DZIELNICY WESOŁA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY – SZABLA.

III miejsce dla drużyny (Oliwia  Brol, Magdalena, Paulina Misterka, Magdalena Purzyńska) w ,,Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Szabli Dziewcząt”.

III miejsce dla drużyny uczniowskiej  (Sebastian Ziaja, TomaszGądzik) w ,,Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Szabli Chłopców”.

III miejsce dla naszej szkoły w zawodach pływackich o MISTRZOSTWO KATOWIC SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

III MIEJSCE dla drużyny  uczniowskiej (Patrycja Deptuła, Klaudia Iwaniec, Bartłomiej Poser) w Finałach Wojewódzkich XXXIX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego.

I miejsce dla uczennicy Magdaleny w Mistrzostwach Katowic Szkół Podstawowych w czwórboju lekkoatletycznym.

IV miejsce dla naszej szkoły w IV edycji międzyszkolnego konkursu „Bieg Patrolowy”.

II miejsce dla Agnieszki Rabstein w VI Międzyszkolnym Konkursie dla Uczniów z Dysleksją „Wiem, że potrafię”.

Zdobycie przez naszą szkołę Certyfikatu  - przyjaznej szkoły dziecka chorego na cukrzycę.

Uzyskanie przez naszą szkołę tytułu SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW.

Certyfikat – SZKOŁA LAUREATÓW MIEJSKICH KONKURSÓW PROFILAKTYCZNYCH.

DYPLOM – szkoła aktywna w miejskim programie profilaktycznym  oraz w miejskim programie profilaktycznym „KIBICUJE FAIR-PLAY”.

Certyfikat za udział w programie „Szkoła bez przemocy”.

Wymiana instalacji elektrycznej w korytarzu szkoły, odnowienie pokoju nauczycielskiego, toalety nauczycielskiej, przygotowanie pomieszczenia do obsługi monitoringu szkoły.

Zakup profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego.

Wydanie folderów promujących szkołę.

2011/2012 

10.09.2011 - Udział reprezentacji szkoły w jubileuszu XX-leciaistnienia Koła Związku Górnośląskiego Wełnowiec/ Józefowiec.

09.10.2011- 15.10.2011 - Kontynuacja realizacji programu „Comenius”- wizyta robocza delegacji szkolnej w Turcji.

15.V 2012 – II miejsce Sebastiana  Kowalskiego, Joanny Zawadzkiej, Aleksandry Jagody , w miejskiej mini-grze „Na tropach szajki”.

29.V. 2012 – I miejsce w Turnieju Gier i Zabaw Klas III ,,Od smyka do zawodnika”.

14.V 2012 – I miejsce SP nr 17  w trójboju Trauguttowskim.

Listopad 2012 – Udział  i publikacja utworu poetyckiego uczennicy Pauliny Niemiec w IX tomie Antologii Poezji Dziecięcej.

6. XII 2012 – udział uczniów Jakuba Ciochonia  i Szymona Adamaszka  w finale XIII  Wojewódzkiego Konkursu dla klas III  „Bajkowe Zdania”.

Grudzień 2012 - zajęcie II miejsca przez Aleksandrę Jagodę w Wojewódzkim Konkursie dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem „ Przyroda wokół nas”.

Ukazanie się artykułów  w prasie lokalnej promujących SP17 m. in. :

          Promocja szkoły w telewizji: - gazetka parafialna „Przystaneczek”: Zaproszenie 

          na Rodzinny Wieczór w SP17. 

         - biuletyn katowickiego oddziału ZNP „Iskierka” -  ,,Szkoła pełną parą”.

         - artykuł w Magazynie Szkolnym- piśmie Kuratorium Oświaty w Katowicach – 

           „Pomagają Ziemi”.

        - aktualności TVP Katowice – 17.V.11r. -wywiad z dyrektorem szkoły.

        - serwis TVN 24 – 17.V.11r. -wywiad z dyrektorem szkoły.

        - aktualności TVP Katowice- prezentacja działań szkoły w ramach realizacji 

          zadań programu „Szkoła bez przemocy”. 

Remont schodów i stopnic na boisku szkolnym przy Dekerta.

Remont 4 sal lekcyjnych.

2012/2013

Sprawowanie funkcji  dyrektora  szkoły w  kadencji 2012-2017 powierzono dotychczasowemu   dyrektorowi  szkoły -  mgr  Aleksandrze Musioł, funkcję wicedyrektora powierzono dotychczasowemu wicedyrektorowi szkoły  mgr Justynie Niedźwieckiej.

Uroczyste odsłonięcie Tablicy Prymusów Szkoły podczas Święta Szkoły pod hasłem „Utalentowana 17 z Ekologią za Pan Brat”.

Nominacja ORE do wyróżnienia szkoły za działania na rzecz rozpoznawania i rozwijania zainteresowań, predyspozycji i zdolności najmłodszych uczniów w szkole (nasza szkoła zaliczyła się do grona 140 szkół w Polsce, które otrzymały tę nominację).

Szkoła  organizatorem X Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Jesteśmy Dziećmi Europy”.

 Patriotyczne Spotkanie Pokoleń w Siedemnastce- w  68 rocznicę zakończenia        II wojny światowej przybrało formę imprezy środowiskowej we współpracy z Kołem Związku Górnośląskiego Katowice Wełnowiec-Józefowiec i Radą Jednostki Pomocniczej nr 11 Wełnowiec–Józefowiec.

II miejsce w wojewódzkim konkursie dla uczniów kl. VI „Przyroda wokół nas” dla Aleksandry Jagody.

Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Ptaki w mieście – wspólna przestrzeń”    dla Jakuba Dyla.

Dyplom laureata dla Pauliny Niemiec za publikację utworu poetyckiego w IX tomie Antologii Poezji Dziecięcej w ramach Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego.

Powstanie Placu Zabaw.

Remont świetlicy szkolnej i wymiana części okien w obiekcie przy ulicy Józefowskiej.

Remont elewacji budynku szkoły, sklepiku szkolnego, gabinetu pedagoga, 5 sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, wymiana okien, boiska.

Wymiana okien w budynku przy ulicy Józefowskiej.

Otwarcie nowoczesnej kuchni i stołówki szkolnej.

Montaż piłkochwytów na boisku.

Malowanie sal lekcyjnych.

2013/2014

 Udział w akcji  „Narodowe Czytanie”- dzieł Aleksandra Fredry z inicjatywy Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego – gościem szkoły był aktor Bernard Krawczyk.

Tydzień Demokracji Lokalnej (zasady zdrowej rywalizacji dwóch ugrupowań, kampania wyborcza i wybory).

Wręczenie w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach Certyfikatu 2 stopnia Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Wyróżnienie ORE dla szkoły za udział w realizacji zadania „Rozwijanie zdolności najmłodszych uczniów w szkole” (nasza szkoła znalazła się w gronie 50 placówek z całego kraju, które otrzymały   to wyróżnienie).

I nagroda dla szkoły za przedstawienie jasełek w XVI Festiwalu i Konkursie Widowisk Kolędniczych i Obrzędowych „Herody 2014”.

Wyróżnienie w wojewódzkim konkursie na plakat propagujący obchody Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu dla Jędrzeja Gortela.

I miejsce w turnieju szermierczym dla dzieci ze szkół podstawowych w szabli dziewcząt dla Marty Jakimowicz.

 I miejsce w turnieju szermierczym dla dzieci ze szkół podstawowych w szabli chłopców dla Mikołaja Tyli.

IX miejsce w ogólnopolskim konkursie Multitest 2013 z przyrody dla Aleksandry Jagody.

II miejsce w wojewódzkim konkursie dla uczniów klas VI „Przyroda wokół nas” dla Aleksandry Jagody.

I miejsce w II Powiatowym Konkursie Fotograficzno-Plastycznym dla Marty Jakimowicz.

II miejsce w VIII Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiadzie dla Jakuba Dyla.

Dyplomy dla laureatów ogólnopolskiego konkursu w ramach kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” dla Wiktorii Kucharczyk i Bartosza Kowalskiego.

Bardzo dobry wynik (i pierwsze miejsce w rankingu szkół w Katowicach w kategorii „kittens”) w konkursie z języka angielskiego FOX 2014 zdobyli uczniowie IV b Łukasz Jakimowicz i Jakub Kaczmarek.

Zwycięstwo w organizowanym przez Pana Leszka Piechotę Senatora RP konkursie „Moja Polska w 2050 roku” 

uczennicy klasy I a Doroty Antosz oraz ucznia klasy II a  Mikołaja Damka (dodatkowa nagroda – wizyta w Senacie RP).

Założenie Internetu w budynku przy ulicy Józefowskiej.

Założenie Akademii Wolontariusza „Promyczek”.

Remonty 1 sali lekcyjnej, 3 toalet, ścian sali gimnastycznej, gabinetu dyrektora, ogrodzenia szkoły.

Ewaluacja Zewnętrzna  Problemowa - uzyskanie wysokiego wyniku A, A, B przez szkołę.

2014/2015

Tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki zdobyła uczennica klasy VI a -  Olga  Polanin.

Tytuł laureata w Olimpiadzie z języka  polskiego  OLIMPUS  /sesja jesienna / zdobyli  uczniowie  -Jakub  Kaczmarek i Piotr   Gryglaszewski.

Tytuł laureata w Olimpiadzie z przyrody  OLIMPUS  /sesja jesienna / zdobyła uczennica  - Zuzanna Szaniewska.

I  miejsce  w teście kompetencji Szermierza w ramach I Pucharu  Europy  Młodzieżowców zdobyła  uczennica - Zuzanna May.

I miejsce  dla ucznia  Piotra Wasika i III miejsce dla ucznia  Jakuba Dyla  w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Niepodległa .Tradycja w zderzeniu ze współczesnością".

I miejsce dla ucznia Jakuba Dyla  w konkursie plastycznym w ramach IX Ogólnopolskiej Olimpiady Franciszkańskiej.

I miejsce dla ucznia  Jakuba Kaczmarka w Miejskim Konkursie Wiedzy Biblijnej.

I miejsce  dla uczennic Natalii  Bąk i Anny Ksiądz  w konkursie "Katowice Moich marzeń".

Budowa  piłkochwytów w obiekcie przy ulicy Dekerta.

Prace remontowe w otoczeniu szkoły.

Naprawa infrastruktury boisk.

Remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych.