•  Zadzwoń do nas
  •  32 2581889

Search HP

Projekt „Żyj zdrowo i aktywnie” będzie realizowany w III i IV 2021 r. w klasach II b, III a, III b.

Szkoła Najlepszych – projekt zewnętrzny (o zasięgu miejskim)

Szkoła Najlepszych jest to nowoczesny projekt edukacyjny realizowany przez nauczycieli III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Katowicach.

Program ,,Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu.”

 

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klas młodszych wezmą udział w ogólnopolskim programie ,,Dobrze jemy ze Szkołą na Widelcu”.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”

 

  1. Udział klasy VIII b w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”, którego celem jest:

- wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji,

- wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

- wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;

- formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób

- ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa - About | FacebookTytuł projektu: Zdalna Szkoła w Katowicach

 

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach otrzymała 3 tablety, które wspomogą naukę zdalną, w związku z obecną sytuacją szkolnictwa.

Opis projektu:  Przedmiotem projektu jest zakup 200 tabletów wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla 80 miejskich jednostek oświatowych (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe).Przedmiotowy projekt

"Zaprogramuj Przyszłość" jest projektem skierowanym do nauczycieli klas 1-3,

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach bierze udział w ogólnopolskim projekcie badawczo-edukacyjnym pn. „Granie na ekranie”. Badanie zostało objęte patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

4 października 2019r. w naszej szkole, jak i w wielu szkołach na świecie odbył się IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.

Projekt "Ścieżki do celów" jest efektem udziału w kursie Centrum Edukacji Obywatelskiej pod tą sama nazwą. Jego realizacja trwała od września do listopada 2019 roku.

Template by JoomlaShine