SZPZ to program, który w swoich założeniach ma współpracę szkoły z rodzicami uczniów oraz społecznością lokalną w zakresie:

  • Planowego tworzenia środowiska sprzyjającemu zdrowiu ( radzenia sobie z problemami, akceptacji siebie, nawiązywanie pozytywnych relacji społecznych)
  • Wspierania i rozwijania umiejętności uczniów w celu dbałości o własne zdrowie przez całe życie (propagowanie zdrowego stylu życia i nawyków prozdrowotnych)
  • Wspierania rodziców w pogłębianiu ich wiedzy na temat profilaktyki prozdrowotnej
  • Współpracy z instytucjami wspierającymi działalność profilaktyczno - zdrowotną
  • Dbałości o środowisko fizyczne szkoły.

Obraz znaleziony dla: linie ozdobne

Prezentacja naszych działań - Autoewaluacja

FILMIK

Obraz znaleziony dla: linie ozdobne

Nasze certyfikaty

Certyfikat krajowy

Certyfikat 2 stopnia

Certyfikat Sieci Szkół