V Ogólnopolski Konkurs "Wielka Liga Czytelników"  Mistrzostwa Lokalne

Edycja 2019/2020

 1. Konkurs „Wielka Liga Czytelników" to projekt czytelniczy o zasięgu ogólnopolskim skierowany do uczniów klas 1 - 8 szkół podstawowych.
 2. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych: kl. 1 - 4 oraz 5 - 8.
  3. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych czytelników wśród uczniów szkół podstawowych i równocześnie:
  - promowanie czytelnictwa i kreowanie mody na czytelnictwo,
  - kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy,
  - rozbudzanie umiejętności poszukiwań literackich i zainteresowania literaturą,
  - promowanie wartości rodzinnych, w tym wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi,
  - promowanie twórczości dziecięcej,
  - rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania
  informacji, kojarzenia faktów, zdolności językowych.
 3. Konkurs przebiega w trzech etapach:
 4. a) etap pierwszy (szkolno-biblioteczny) – indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych,
 5. b) etap drugi (test kwalifikacyjny) – test indywidualny,
 6. c) etap trzeci (powiatowy) – test drużynowy w placówkach wyznaczonych przez Koordynatorów Powiatowych.
 7. Etapy pierwszy oraz drugi prowadzone są przez koordynatorów w szkole, a ich celem jest wyłonienie trójki uczniów (z każdej kategorii wiekowej), którzy wezmą udział w trzecim etapie powiatowym (będą reprezentować szkołę).
  6. Etap powiatowy przeprowadzony zostanie w miejscu i terminie podanym przez organizatora konkursu i będzie miał formę drużynowych potyczek literackich.

 

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie: www.wielka-liga.pl

Koordynatorami szkolnym konkursup. Anna Marzec i Iwona Rechowicz.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!