•  Zadzwoń do nas
  •  32 2581889

Search HP

Konkurs literacko-plastyczny okazji  Międzynarodowego Dnia Tolerancji „Przepis na tolerancję”

 

Szkolny Konkurs Czytelniczy

 „Pięknie czytam lektury szkolne”

ŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY NA ZNACZEK „PRZYJACIEL ZWIERZĄT”    

Cele:                                                                                     

- wzbudzanie zamiłowania do zwierząt                                  

-kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt                  

- inspirowanie dzieci do aktywności twórczej                        

- zapoznanie z różnorodnością form plastycznych                                                                                                  

Adresatami konkursu są:                                                     

- uczniowie klas I-III                                                                                                                                                                

Format pracy :                                                                           

- szablon w formie kółka (wzór do odbioru w świetlicy szkolnej)                                                                                                                                           

Technika prac: 

-wykonanie indywidualne przez ucznia na papierze techniką tzw. płaską: rysowanie, malowanie, technika collage itp.                                                                                                                                                                 

Warunki konkursu :                                                               

- Praca powinna zawierać z tyłu metryczkę: imię i nazwisko, klasa, wiek dziecka                                               

-Termin składania prac-do dnia : 13.11.2020r. do świetlicy szkolnej (do p. Moniki)                                                        

-Prace oceniane będą pod względem samodzielności, pomysłowości w interpretacji  tematu                                                                                         

-Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy, nagrody i „6” z plastyki

Szkolny Konkurs “Atomowy zawrót głowy” - konkurs przeznaczony dla uczniów klas 7 i 8

Konkurs będzie przeprowadzony wśród zainteresowanych w/w tematyką uczniów, w formie pisemnej, poleceń otwartych i testowych. Zadania będą sprawdzały znajomość materiału z zakresu wewnętrznej budowy materii. Uczestnicy konkursu będą musieli wykazać się następującymi umiejętnościami:

  • ustalania liczby protonów, neutronów i elektronów w atomie na podstawie liczby atomowej i masowej.
  • określenia liczby powłok elektronowych w atomie oraz liczbę elektronów zewnętrznej powłoki elektronowej dla pierwiastków grup 1 i 2 i 13–18, na podstawie ich położenia w układzie okresowym
  • odczytywanie z układu okresowego podstawowych informacji o pierwiastkach (symbol, nazwę, liczbę atomową, masę atomową, rodzaj pierwiastka – metal lub niemetal)

Cele konkursu:

  • Rozwijanie zainteresowań uczniów
  • Oswajanie uczniów z trudną tematyką z zakresu budowy atomu
  • Pokazanie uczniom matematyki jako narzędzia wykorzystywanego w porządkowaniu wiedzy z zakresu wewnętrznej budowy materii

Termin: II półrocze 2020/2021

Koordynatorzy: Kamila Serwicka, Katarzyna Wojtków

Konkurs Szkolny "Wybitni fizycy" - konkurs przeznaczony dla klas 7 i 8. II Półrocze 2020/2021

Zadaniem dla uczniów jest wykonanie plakatu, na którym znajdować się musi postać znanego fizyka lub jego karykatura w sytuacji związanej z jego osiągnięciami, anegdotami o nim.

Cele konkursu:
- popularyzacja fizyki,
- rozwijanie zainteresowań uczniów,
- kształtowanie kreatywności.

Termin: II półrocze

Koordynator: Katarzyna Wojtków

"Fizyka dla każdego" - konkurs przeznaczony dla klas 7 i 8. II Półrocze 2020/2021

Zadaniem dla uczniów jest wykonanie np. fotografii, obrazu przedstawiającego zjawisko lub prawo fizyczne oraz podanie jego opisu.

Cele konkursu:
- ukazanie fizyki nie tylko jako poważnej nauki, ale także pasjonującej zabawy,
-rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, plastycznych, fotograficznych.

Termin: I półrocze

Koordynator: Katarzyna Wojtków

Szkolny Konkurs Literacki - 2020/2021

 

REGULAMIN 

Cele konkursu

Zachęcenie uczniów do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.
• Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów, a także popularyzowanie ich twórczości.
Zasady uczestnictwa w konkursie    

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII.
• Uczniowie prace konkursowe oddają do uczących ich nauczycieli języka polskiego.
• Terminy oddawania i tematy prac podano poniżej.
• Najciekawsze prace będę prezentowane na gazetce.
• Pod koniec roku zostaną wyróżnieni uczniowie, których prace były szczególnie wartościowe.
• Prace muszą być pisane, ozdabiane samodzielnie.
• Należy zwrócić uwagę na treść (zgodną z tematem, ciekawie przedstawioną) oraz na estetykę wykonania. Prace należy pisać ręcznie.
 

Tematy prac

Zmieniam świat – praca plastyczno-literacka - należy oddać do 27 listopada
• Nowy Rok tuż tuż – życzenia dla bliskich - należy oddać do 16 grudnia
• Jak spędziłem ferie zimowe (opowiadanie) – należy oddać do 22 lutego
• Życzenia dla uczniów naszej szkoły – należy oddać do 05 marca
• Gdybym mógł przez jeden dzień być kimś innym, to byłbym... – należy oddać do 2 kwietnia
• Ja w przyszłości – należy oddać do 23 kwietnia
• Mój ulubiony film – piszemy recenzję– należy oddać do 14 maja
• Dobre zachowanie – poradnik – należy oddać do 28 maja.
 

Koordynator konkursu : mgr Marta Kazuch 

Konkurs w ramach Szkoły Promującej zdrowie "Pamiętamy o naszych obowiązkach - Mam nie tylko prawa, ale i obowiązki"

"Nie dla używek"

Template by JoomlaShine