•  Zadzwoń do nas
 •  32 2581889

Search HP

Regulamin Konkursu „Ekolog Szkoły”

 1. Celem konkursu jest kształtowanie u uczniów postaw ekologicznych poprzez zbieranie surowców wtórnych: makulatury, puszek i zużytych baterii.
 2. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów klas I – VIII.
 3. Uczniowie, którzy przystąpią do konkursu muszą odnotowywać zebrane surowce w swoim zeszycie, w tabeli:

 

data

rodzaj surowca

ilość

- makulatura (kg)

- baterie (sztuki)

- puszki (sztuki)

podpis osoby dorosłej (nauczyciela, rodzica, pani szatniarki)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Konkurs będzie podsumowywany dwa razy w ciągu roku szkolnego – na koniec pierwszego półrocza i na koniec roku szkolnego.
 2. Uczeń, który zbierze największą ilość punktów w szkole (1 pkt za każdy kilogram makulatury, 1 pkt za każdą baterię lub puszkę) zdobywa tytuł „Ekologa Szkoły” i otrzymuje: dyplom, nagrodę książkową i punkty za udział w konkursie (zgodnie z kryteriami oceniania zachowania).
 3. Ponadto,  będą przyznawane wyróżnienia dla najlepszych „Zbieraczy surowców wtórnych” w każdej klasie.

 

 

Koordynator konkursu:

Mirosława Malczewska

Konkurs składa się z 9 etapów i trwa od września 2019 do maja 2020.  

Konkurs polega na rozwiązaniu przez ucznia szyfrokrzyżówki na  określony temat.

Za prawidłowe rozwiązanie całej szyfrokrzyżówki uczeń  może otrzymać maksymalnie 10 punktów.

Konkurs odbywa się w każdy,  ostatni piątek miesiąca o godzinie 13.30 w sali nr 8.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU POETYCKIEGO

Cele konkursu

 • Zachęcenie uczniów do pisania i prezentowania własnej twórczości poetyckiej;
 • Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni uczniów;
 • Doskonalenie warsztatu pisarskiego;
 • Dbałość o estetykę, zasady ortograficzne i interpunkcyjne;
 • Rozróżnianie metaforycznego znaczenia od dosłownego przekazu.

Zasady uczestnictwa w konkursie

 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII;
 • Uczniowie prace konkursowe oddają do koordynatora konkursu;
 • Wygrane prace będą prezentowane w kwartalniku „Siedemnastka”;
 • Pod koniec roku zostaną wyróżnieni uczniowie, których prace były szczególnie wartościowe;
 • Prace muszą być pisane ręcznie;
 • Oceniana będzie zgodność z tematem, estetyka  i szata graficzna.

Tematy prac

 • Wiersz o ulubionym nauczycielu (na poważnie lub na wesoło) - termin oddania: 10 października;
 • Andrzejkowa wróżba – rymowanka – termin oddania 21 listopada;
 • Wieczerza wigilijna – piosenka – termin oddania 12 grudnia;
 • Wyliczanka na Dzień Pozytywnego Myślenia - termin 6 lutego;
 • Piosenka o wiośnie – termin oddania 12 marca;
 • Wiersz z okazji Dnia Flagi – termin oddania 23 kwietnia;
 • Wiersz dla moich rodziców – termin oddania 21 maja.

  Koordynator konkursu : mgr Hanna Wilk

Cele konkursu

 • Zachęcenie uczniów do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.
  • Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów, a także popularyzowanie ich twórczości.

Zasady uczestnictwa w konkursie

 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII.
  • Uczniowie prace konkursowe oddają do uczących ich nauczycieli języka polskiego.

Template by JoomlaShine