Cele konkursu

 • Zachęcenie uczniów do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.
  • Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów, a także popularyzowanie ich twórczości.

Zasady uczestnictwa w konkursie

 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII.
  • Uczniowie prace konkursowe oddają do uczących ich nauczycieli języka polskiego.• Terminy oddawania i tematy prac podano poniżej.
  • Najciekawsze prace będę prezentowane na gazetce.
  • Pod koniec roku zostaną wyróżnieni uczniowie, których prace były szczególnie wartościowe.
  • Prace muszą być pisane, ozdabiane samodzielnie.
  • Należy zwrócić uwagę na treść (zgodną z tematem, ciekawie przedstawioną) oraz na estetykę wykonania. Prace należy pisać ręcznie.

 

Tematy prac

 • Najpiękniejsze miejsce w moim mieście – praca plastyczno-literacka - należy oddać do 29 listopada
  • Moje plany na Nowy Roku - opowiadanie- należy oddać do 16 grudnia
  • Jak spędziłem ferie zimowe (wiersz) – należy oddać do 07 lutego
  • Życzenia dla uczniów naszej szkoły – należy oddać do 06 marca
  • Gdybym mógł przez jeden dzień być kimś innym, to byłbym... – należy oddać do 3 kwietnia
  • Jestem sentymentalny – niezwykła pamiątka rodzinna (opis) – należy oddać do 30 kwietnia
  • Ja w przeszłości – jak spędziłbym jeden dzień gdybym mógł cofnąć się w odległe czasy? – należy oddać do 22 maja
  • Bajka dla młodszego rodzeństwa – należy oddać do 1 czerwca.

 

Koordynator konkursu : mgr Marta Kazuch