Międzyszkolny konkurs poetycki "Ekologia - ważna sprawa"


Cele konkursu
Zachęcenie uczniów do pisania i prezentowania własnej twórczości poetyckiej na zadany temat;
Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni uczniów;
Doskonalenie warsztatu pisarskiego;
Poszerzanie wiedzy o ekologii i byciu odpowiedzialnym za środowisko;
Dbałość o estetykę, zasady ortograficzne i interpunkcyjne;

Zasady uczestnictwa w konkursie

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VII;
Uczniowie naszej szkoły prace konkursowe oddają do koordynatora konkursu;
Pozostali uczestnicy z innych szkół wysyłają prace na adres szkoły, która organizuje konkurs;
Prace muszą być pisane ręcznie;
Oceniana będzie zgodność z tematem, estetyka i szata graficzna.

Więcej informacji wkrótce
koordynator konkursu: p. Hanna Wilk