•  Zadzwoń do nas
 •  32 2581889
 • A-
 • A
 • A+
 •  
 •  +

Search HP

 

Szkolny Konkurs Czytelniczy

 „Pięknie czytam lektury szkolne”

ŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY NA ZNACZEK „PRZYJACIEL ZWIERZĄT”    

Cele:                                                                                     

- wzbudzanie zamiłowania do zwierząt                                  

-kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt                  

- inspirowanie dzieci do aktywności twórczej                        

- zapoznanie z różnorodnością form plastycznych                                                                                                  

Adresatami konkursu są:                                                     

- uczniowie klas I-III                                                                                                                                                                

Format pracy :                                                                           

- szablon w formie kółka (wzór do odbioru w świetlicy szkolnej)                                                                                                                                           

Technika prac: 

-wykonanie indywidualne przez ucznia na papierze techniką tzw. płaską: rysowanie, malowanie, technika collage itp.                                                                                                                                                                 

Warunki konkursu :                                                               

- Praca powinna zawierać z tyłu metryczkę: imię i nazwisko, klasa, wiek dziecka                                               

-Termin składania prac-do dnia : 13.11.2020r. do świetlicy szkolnej (do p. Moniki)                                                        

-Prace oceniane będą pod względem samodzielności, pomysłowości w interpretacji  tematu                                                                                         

-Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy, nagrody i „6” z plastyki

Szkolny Konkurs “Atomowy zawrót głowy” - konkurs przeznaczony dla uczniów klas 7 i 8

Konkurs będzie przeprowadzony wśród zainteresowanych w/w tematyką uczniów, w formie pisemnej, poleceń otwartych i testowych. Zadania będą sprawdzały znajomość materiału z zakresu wewnętrznej budowy materii. Uczestnicy konkursu będą musieli wykazać się następującymi umiejętnościami:

 • ustalania liczby protonów, neutronów i elektronów w atomie na podstawie liczby atomowej i masowej.
 • określenia liczby powłok elektronowych w atomie oraz liczbę elektronów zewnętrznej powłoki elektronowej dla pierwiastków grup 1 i 2 i 13–18, na podstawie ich położenia w układzie okresowym
 • odczytywanie z układu okresowego podstawowych informacji o pierwiastkach (symbol, nazwę, liczbę atomową, masę atomową, rodzaj pierwiastka – metal lub niemetal)

Cele konkursu:

 • Rozwijanie zainteresowań uczniów
 • Oswajanie uczniów z trudną tematyką z zakresu budowy atomu
 • Pokazanie uczniom matematyki jako narzędzia wykorzystywanego w porządkowaniu wiedzy z zakresu wewnętrznej budowy materii

Termin: II półrocze 2020/2021

Koordynatorzy: Kamila Serwicka, Katarzyna Wojtków

Konkurs Szkolny "Wybitni fizycy" - konkurs przeznaczony dla klas 7 i 8. II Półrocze 2020/2021

Zadaniem dla uczniów jest wykonanie plakatu, na którym znajdować się musi postać znanego fizyka lub jego karykatura w sytuacji związanej z jego osiągnięciami, anegdotami o nim.

Cele konkursu:
- popularyzacja fizyki,
- rozwijanie zainteresowań uczniów,
- kształtowanie kreatywności.

Termin: II półrocze

Koordynator: Katarzyna Wojtków

"Fizyka dla każdego" - konkurs przeznaczony dla klas 7 i 8. II Półrocze 2020/2021

Zadaniem dla uczniów jest wykonanie np. fotografii, obrazu przedstawiającego zjawisko lub prawo fizyczne oraz podanie jego opisu.

Cele konkursu:
- ukazanie fizyki nie tylko jako poważnej nauki, ale także pasjonującej zabawy,
-rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, plastycznych, fotograficznych.

Termin: I półrocze

Koordynator: Katarzyna Wojtków

Szkolny Konkurs Literacki - 2020/2021

 

REGULAMIN 

Cele konkursu

Zachęcenie uczniów do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.
• Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów, a także popularyzowanie ich twórczości.
Zasady uczestnictwa w konkursie    

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII.
• Uczniowie prace konkursowe oddają do uczących ich nauczycieli języka polskiego.
• Terminy oddawania i tematy prac podano poniżej.
• Najciekawsze prace będę prezentowane na gazetce.
• Pod koniec roku zostaną wyróżnieni uczniowie, których prace były szczególnie wartościowe.
• Prace muszą być pisane, ozdabiane samodzielnie.
• Należy zwrócić uwagę na treść (zgodną z tematem, ciekawie przedstawioną) oraz na estetykę wykonania. Prace należy pisać ręcznie.
 

Tematy prac

Zmieniam świat – praca plastyczno-literacka - należy oddać do 27 listopada
• Nowy Rok tuż tuż – życzenia dla bliskich - należy oddać do 16 grudnia
• Jak spędziłem ferie zimowe (opowiadanie) – należy oddać do 22 lutego
• Życzenia dla uczniów naszej szkoły – należy oddać do 05 marca
• Gdybym mógł przez jeden dzień być kimś innym, to byłbym... – należy oddać do 2 kwietnia
• Ja w przyszłości – należy oddać do 23 kwietnia
• Mój ulubiony film – piszemy recenzję– należy oddać do 14 maja
• Dobre zachowanie – poradnik – należy oddać do 28 maja.
 

Koordynator konkursu : mgr Marta Kazuch 

Konkurs w ramach Szkoły Promującej zdrowie "Pamiętamy o naszych obowiązkach - Mam nie tylko prawa, ale i obowiązki"

"Nie dla używek"

Co roku w Dzień Talentów, uczniowie naszej szkoły prezentowali swoje uzdolnienia przed publicznością, która na żywo podziwiała ich występy.

Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły nr 17

Szkoła Promująca Zdrowie

Śląska Szkoła Ćwiczeń

Razem raźniej

Dziennik elektroniczny

JSN Educare is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework