BIP

Uwaga

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Termin główny:

  1. Język polski – 15 kwietnia 2019r. (poniedziałek) – godz. 9:00- czas trwania 120 minut
  2. Matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00 – czas trwania 100 minut
  3. Język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019r. (środa) – godz. 9:00 – czas trwania 90 minut

Termin dodatkowy:

  1. Język polski – 3 czerwca 2019r. (poniedziałek) – godz. 11:00 -
  2. Matematyka – 4 czerwca 2019 r. (wtorek) – godz. 11:00
  3. Język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019r. (środa) – godz. 11:00

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych

Ważne informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty znajdują się poniżej:

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzamniacyjnej z 20 sierpnia 2018r. w sprawie szczegółowych spsobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania Egzaminu Ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019.

 

REKRUTACJA

 

List Minister Edukacji do Rodziców

 

Komunikat MEN na temat rekrutacji na rok szkolny 2019-2020

 

http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2018/12/prezentacja_rekrutacja-ponadpod_ponadgi_2018cke_calosc-003.pdf

 

Egzamin Ósmoklasisty (czyli informacje ogólne o egzaminie, egzaminie z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego) znajdują się pod linkiem:

https://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/homepage/258-egzamin-osmoklasisty/853-egzamin-osmoklasisty-materialy-dodatkowe

 

 

ULOTKA REKRUTACJA ok

ULOTKA REKRUTACJA ok2

 

 
Powered by Joomla! by PB®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.