BIP

Uwaga

Jestem u progu

W roku szkolnym 2017/2018 będzie kontynuowany w naszej szkole projekt „Jestem u progu". Podjęte w poprzednich latach działania sprawiły, że dzieci nie odczuwały lęku przed szkołą, zaadoptowały się w nowym środowisku, aktywnie uczestniczyły w życiu szkoły. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów oraz nauczycieli. Został uznany za przykład Dobrej Praktyki i umieszczony na stronie MEN.

PROJEKT EDUKACYJNY „JESTEM U PROGU"

Adresaci: dzieci 6, 7 letnie, uczniowie edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele, rodzice
Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa nr 17 w Katowicach, Miejskie Przedszkola nr 82, 73, 27, 47 w Katowicach
Czas realizacji: rok szkolny 2017/2018

Koordynatorzy projektu: Katarzyna Czyż, Grażyna Marciniak, Ewa Krawczyk

Sposób realizacji:
1. Projekt będzie realizowany w następujących formach:
- zajęcia prowadzone przez nauczycieli w szkole dla grup przedszkolnych
- zajęcia dla klas edukacji wczesnoszkolnej prowadzone przez nauczycieli drugiego etapu edukacyjnego
- udział dzieci 6, 7 letnich w uroczystościach i imprezach szkolnych
- udział uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej w zajęciach na terenie przedszkola i imprezach organizowanych przez przedszkole
- spotkania dyrekcji, nauczycieli z rodzicami dzieci przedszkolnych podczas Dnia Otwartego
- spotkania czytelnicze i przyrodnicze uczniów klas drugiego etapu edukacyjnego z przedszkolakami.
2. Wychowawcy klas i nauczyciele przedmiotów będą kontaktowali się z koordynatorami projektu i realizowali zaplanowane działania.
3. W czasie trwania projektu będzie funkcjonowała:
a) zakładka na stronie internetowej szkoły „Jestem u progu", gdzie będą eksponowane założenia projektu, prace uczestników oraz dokumentacja fotograficzna z realizacji zadań
b) Tablica informacyjna „Jestem u progu" z opisem działań i prezentacją prac uczestników.

Cel główny:
Ułatwienie adaptacji uczniów klas pierwszych w środowisku szkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci sześcioletnich.
Niwelowanie trudności związanych z przekraczaniem przez uczniów kolejnego etapu edukacyjnego.

Cele szczegółowe:
Wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do prawidłowego funkcjonowania w warunkach szkolnych
Skrócenie czasu adaptacji dzieci w nowym środowisku, w nowej sytuacji, w nowej roli
Poznanie możliwości dzieci, wspomaganie ich w działaniach
Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej
Przybliżenie dzieciom specyfiki kolejnego etapu edukacyjnego
Łagodzenie stresu związanego z przekraczaniem kolejnego progu
Zapoznanie z Dyrekcją , nauczycielami i innymi pracownikami szkoły
Zapoznanie z obiektem i pomieszczeniami szkoły
Informowanie o zajęciach prowadzonych w szkole
Uświadamianie roli rodzica w procesie przekraczania progu edukacyjnego przez dziecko
Przewidywane osiągnięcia:
Dzieci nie odczuwają lęku przed szkołą
Szybko adaptują się w nowym środowisku
Aktywnie uczestniczą w życiu szkoły
Odnoszą sukcesy
Rodzice czynnie wspierają rozwój edukacyjny swoich dzieci.

 

12 stycznia 2018 r. uczniowie klasy 3c uczestniczyli w zajęciach komputerowych prowadzonych przez p. Ewelinę Zbrońską - Langner. Zajęcia poświęcone były programowi Baltie - budowanie sceny. Uczniowie przypomnieli sobie zasady budowania z przedmiotów umieszczonych w różnych "bankach przedmiotów" oraz budowli scenę zgodnie z poleceniami prowadzącego. 

baltie 1

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Rok szkolny 2016/2017

 

 

 

W roku szkolnym 2016/2017  kontynuowany był w naszej szkole projekt „Jestem u progu”. Podjęte w poprzednich latach działania sprawiły, że dzieci nie odczuwały lęku przed szkołą, zaadoptowały się w nowym środowisku, aktywnie uczestniczyły w życiu szkoły. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów oraz nauczycieli. Został uznany za przykład Dobrej Praktyki i umieszczony na stronie MEN. 

Projekt był realizowany zgodnie z harmonogramem przez cały rok szkolny 2016/2017.

 

Adresatami projektu były dzieci 6 i 7 letnie, uczniowie klas I-III, nauczyciele, rodzice. W realizację projektu zaangażowani byli: dyrektor, 15 nauczycieli, pedagog szkolny, pracownicy szkoły. Kontynuowano współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Przedszkolem nr 82.

 

W kwietniu (7 i 10) 2017 r. odwiedziło „małą” szkołę 60 przedszkolaków z przedszkola nr 82. Brały one udział wspólnie z uczniami klas I-II w 6 rodzajach zajęć zorganizowanych przez 4 nauczycieli.

 

Ogólnie w różnego rodzaju zajęciach i imprezach szkolnych (m.in. Dzień Otwarty) uczestniczyły przedszkolaki z pobliskiego przedszkola, uczniowie klas I i III , uczniowie klasy VI b oraz rodzice.

 

Przy realizacji korzystano z kilku sposobów upowszechniania:

 

- zakładka na stronie internetowej szkoły „Jestem u progu”, gdzie były eksponowane założenia projektu;

 

- tablica informacyjna „Jestem u progu” z opisem działań;

 

- spotkania z rodzicami (m.in. Dzień Otwarty, Festyn Rodzinny, spotkanie rodziców klas pierwszych z Dyrektorem).

 

 

PROJEKT EDUKACYJNY „JESTEM U PROGU”

 

Adresaci: dzieci 5,6, 7 letnie, uczniowie edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele, rodzice

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa nr 17 w Katowicach,

Przedszkola nr 82, 73, 27, 47 w Katowicach

Czas realizacji: rok szkolny 2016/2017

Koordynatorzy projektu: Katarzyna Czyż, Grażyna Marciniak, Anna Glinkowska

 

Sposób realizacji:

1. Projekt będzie realizowany w następujących formach:

- zajęcia prowadzone przez nauczycieli w szkole dla grup przedszkolnych

- zajęcia dla klas edukacji wczesnoszkolnej prowadzone przez nauczycieli drugiego etapu edukacyjnego

- udział dzieci 5, 6, 7 letnich w uroczystościach i imprezach szkolnych

- udział uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej w zajęciach na terenie przedszkola i imprezach organizowanych przez przedszkole

- spotkania dyrekcji, nauczycieli z rodzicami dzieci przedszkolnych podczas Dnia Otwartego

- spotkania czytelnicze uczniów klas drugiego etapu edukacyjnego z przedszkolakami.

2. Wychowawcy klas będą kontaktowali się z koordynatorami projektu i realizowali zaplanowane działania.

3. W czasie trwania projektu będzie funkcjonowała:

a) zakładka na stronie internetowej szkoły „Jestem u progu”, gdzie będą eksponowane założenia projektu, prace uczestników oraz dokumentacja fotograficzna z realizacji zadań

b) Tablica informacyjna „Jestem u progu” z opisem działań i prezentacją prac uczestników.

 

Cel główny:

Ułatwienie adaptacji uczniów klas pierwszych w środowisku szkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci sześcioletnich.

Niwelowanie trudności związanych z przekraczaniem przez uczniów kolejnego etapu edukacyjnego.

 

Cele szczegółowe:

Wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do prawidłowego funkcjonowania w warunkach szkolnych

Skrócenie czasu adaptacji dzieci w nowym środowisku, w nowej sytuacji, w nowej roli

Poznanie możliwości dzieci, wspomaganie ich w działaniach

Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej

Przybliżenie dzieciom specyfiki kolejnego etapu edukacyjnego

Łagodzenie stresu związanego z przekraczaniem kolejnego progu

Zapoznanie z Dyrekcją , nauczycielami i innymi pracownikami szkoły

Zapoznanie z obiektem i pomieszczeniami szkoły

Informowanie o zajęciach prowadzonych w szkole

Uświadamianie roli rodzica w procesie przekraczania progu edukacyjnego przez dziecko

 

Przewidywane osiągnięcia:

Dzieci nie odczuwają lęku przed szkołą

Szybko adaptują się w nowym środowisku

Aktywnie uczestniczą w życiu szkoły

Odnoszą sukcesy

Rodzice czynnie wspierają rozwój edukacyjny swoich dzieci.

 

Apel promujący Spółdzielnię Uczniowską "Pingwinek" 2017

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rok szkolny 2015/2016

W roku szkolnym 2015/2016 będzie kontynuowany w naszej szkole projekt „Jestem u progu”.

Podjęte w poprzednich latach działania sprawiły, że

 • dzieci nie odczuwały lęku przed szkołą,
 • zaadaptowały się w nowym środowisku,
 • aktywnie uczestniczyły w życiu szkoły.

Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów oraz nauczycieli. Został uznany za przykład Dobrej Praktyki i umieszczony na stronie MEN.

Przedszkolaki w 17-tce 2016

Apel promujący Spółdzielnię Uczniowską "Pingiwnek" 2016

8 kwietnia 2016 r. uczniowie klasy 3c uczestniczyli w lekcji matematyki nt. mnożenia liczb naturalnych przez liczby jednocyfrowe. Uczniowie powtórzyli tabliczkę mnożenia, śpiewali o nazwach liczb w działaniach i mnożyli pisemnie wielkie liczby naturalne przez liczby jednocyfrowe. Lekcję poprowadziła p. Ewelina Zbrońska - Langner, nauczyciel matematyki.

 

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rok szkolny 2014/2015

W roku szkolnym 2014/2015 będzie kontynuowany w naszej szkole projekt "Jestem u progu". Opracowany został w poprzednim roku szkolnym. Podjęte działania sprawiły, że dzieci nie odczuwały lęku przed szkołą, zaadoptowały się w nowym środowisku, aktywnie uczestniczyły w życiu szkoły. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów oraz nauczycieli. Został uznany za przykład Dobrej Praktyki i umieszczony na stronie MEN.

 Apel promujący Spółdzielnię Uczniowską "Pingwinek" dla klas III

 Klasa 3a "Jestem u progu" wychowanie fizyczne i pedagogiczne

W dniu 29 kwietnia 2015 r. uczniowie klasy 3b uczestniczyli w lekcji matematyki pod kierunkiem p. Eweliny Zbrońskiej - Langner. Temat lekcji brzmiał: Mnożenie liczb naturalnych przez liczby jednocyfrowe. Podczas lekcji nauczyciel zwrócił uwagę uczniów na znajomość tabliczki mnożenia. Wspólnie śpiewali piosenkę o nazwach elemnetów działań oraz poznali sposób odczytywania liczby naturalnej wielocyfrowej. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach.

 

W kwietniu i maju 2015 r. gościliśmy w progach naszej szkoły dzieci pięcio i sześcioletnie z Miejskich Przedszkoli nr 82,73,47 w Katowicach.

Przedszkolaki miały okazj:

 • uczestniczyć w „prawdziwych lekcjach” z uczniami klas I i II,
 • przeszły korytarzami szkoły,
 • zobaczyły salę gimnastyczna oraz świetlicę.

Niewątpliwą atrakcją były zajęcia na Sali Zabaw, podczas których niektóre dzieciaki musiały pokonać tor przeszkód. Nasze spotkania uprzyjemnił słodki poczęstunek. Mamy nadzieję, ze wszyscy w progach gościnnej 17 – nastki miło spędzili czas.

Apel o prawach i obowiązkach ucznia dla klas III 2015

 

 Rok szkolny 2013/2014

W kwietniu 2014 uczniowie klasy 3c i 3b uczestniczyli w lekcji matematyki prowadzonej przez P. Ewelinę Zbrońską - Langner nt. "Dodawanie i odejmowanie - rachunek pamięciowy". Zajęcia odbyły się w Centum Multimedialnym. Uczniowie wykonywali obliczenia pamięciowe z wykorzystaniem programu multimedialnego "Matematyka + komputer" GWO.

 • a 001
 • a 002
 • a 003
 • a 004
 • a 005
 • a 006
 • a 007

Simple Image Gallery Extended

Rok szkolny 2012/2013

 

"Pierwszy władca Polski"   luty 2013

 

"Recykling"      kwiecień 2013

 

"Mitologia"    kwiecień 2013

 

Lekcja wf     kwiecień 2013

 

W styczniu 2013 trzecioklasiści byli na lekcji języka polskiego prowadzonej przez Panią Dyrektor Aleksandrę Musioł Ciekawa lekcja z języka polskiego

 

Galeria zdjęć:

 

 

 • dsc_0210
 • dsc_0214
 • dsc_0216
 • dsc_0344
 • dsc_0347
 • dsc_0349
 • dsc_0350
 • dsc_0355
 • dsc_0367
 • dsc_0370
 • dsc_0372
 • dsc_0376
 • dsc_0378
 • dsc_0383
 • dsc_0386
 • dsc_0391

Simple Image Gallery Extended

 
Powered by Joomla! by PB®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.