BIP

Uwaga

Konkurs plastyczno - literacki "Z Sienkiewiczem za pan brat w komiksie" 2016

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcShGecstgFz2AO0WJ2tv27YM2MbpsV2S6TVTZhvVslLbYmZF0nu

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie

"Z Sienkiewiczem za pan brat w komiksie"

zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach.

Rok 2016 został ogłoszony rokiem Henryka Sienkiewicza - jednego z czterech polskich laureatów literackiej nagrody Nobla, wybitnego prozaika.

Cele konkursu:

  1. Popularyzacja twórczości Henryka Sienkiewicza
  2. Pobudzanie kreatywności i zachęcenie do nowatorskiego podejścia do dzieł Henryka Sienkiewicza
  3. Zachęcenie młodzieży do rozwijania i prezentowania własnych umiejętności artystycznych

Konkurs jest organizowany na terenie województwa śląskiego i ma charakter otwarty.

Prace konkursowe wraz z Kartą złoszenia należy składać w terminie

do 6 lutego 2017 r.

u P. Eweliny Zbrońskiej - Langner, Lidera Zdolności SP 17.

Zasady konkursu:

  1. Pod pojęciem uczestnika konkursu rozumiemy autora lub duet autorów scenariusza i rysunków.
  2. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie jednej pracy komiksowej stanowiącej zamkniętą całość, o maksymalnej objętości 5 plansz.
  3. Tematyka prac konkursowych powinna być inspirowana twórczością Henryka Sienkiewicza.
  4. Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa.
  5. Plansze wyłącznie w formacie A4 powinny być podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora lub autorów oraz nazwą szkoły.
  6. Prace bez wypełnionego formularza zgłoszeniowego zostaną odrzucone ze względów formalnych.
  7. Zgłaszane do konkursu komiksy nie mogą naruszać praw ani dóbr osobistych osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Nie mogą też zawierać treści obscenicznych i powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne.

Więcej szczegółów na stronie RODN "WOM" Katowice oraz w Regulaminie
Powered by Joomla! by PB®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.