BIP

Uwaga

MIEJSKI SYSTEM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO „SYGNAŁ ŻYCIA”

sygnal zycia ulotka

Od 1 grudnia 2008 r. Wydział Polityki Społecznej rozpoczął realizację w Katowicach Miejskiego Systemu Powiadamiania Ratunkowego „Sygnał Życia”.

 Ulotka promująca

Ulotka zachęcająca

System ten skierowany jest do starszych i niepełnosprawnych mieszkańców Katowic, którzy nie zawsze są w stanie porozumieć się z dyspozytorem systemu ratownictwa i wezwać pomoc.

Miejski System Powiadamiania Ratunkowego wymaga od uczestnika posiadania telefonu komórkowego lub stacjonarnego z przyciskami, w którym zostanie zaprogramowany numer alarmowy. W sytuacji zagrożenia wystarczy naciśnięcie przycisku, a dyspozytor w Miejskim Centrum Ratownictwa uzyska informacje o konieczności udzielenia pomocy oraz dane osoby, która tej pomocy potrzebuje.

W celu zarejestrowania się w bazie Systemu Powiadamiania Ratunkowego wypełnioną ankietę (dostępną w MOPS i u Pełnomocnika Prezydenta do Spraw Osób Niepełnosprawnych) mieszkańcy składają w Kancelarii Urzędu Miasta w godzinach pracy lub wysyłają pocztą pod adresem Urzędu Miasta w Katowicach. 

Pracownicy socjalni MOPS docierają również bezpośrednio do miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych, które mają problem z wypełnieniem ankiety lub jej złożeniem. Następnie informacje o nowych osobach zarejestrowanych w bazie są przekazywane do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. Należy podkreślić, że jest to autorski system realizowany w mieście Katowice i jego zaletą jest bezkosztowa  obsługa dla mieszkańców.

WIĘCEJ INFORMACJI:

Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych

ul. Rynek 1, pok. 805 (VIII piętro)

tel. 32/ 259-32-12

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Jagiellońska 17, pok. 01

tel. 32/ 251-00-87 wew. 164

 

Ankiety można pobrać ze strony internetowej:

https://www.katowice.eu/urzad-miasta/osoby-niepełnosprawne/miejski-system-powiadamiania-ratunkowego

 lub tutaj Ankieta
Powered by Joomla! by PB®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.