BIP

Uwaga

Rekrutacja 2018/2019

rekrutacjap

Rozpoczynamy rekrutację do klasy I na rok szkolny 2018/2019.

Aby zapisać dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły do klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019 rodzic/opiekun prawny dziecka zobowiązany jest złożyć w sekretariacie szkoły "Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach" (wzór zgłoszenia proszę drukować dwustronnie). Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych kandydata.

Zgłoszenie należy złożyć osobiście. Przy zgłoszeniu dziecka do szkoy należy okazać do wglądu dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Ze względów organizacyjnych prosimy, aby zgłoszenia dokonać najpóżniej do 31marca 2018 r. Szczegóły w zakładce ważne dla rodzica.

 

Informacje dotyczące naboru do szkoły dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły dostępne są w zakładce ważne dla rodzica.

NOWY OBWÓD SZKOŁY
Powered by Joomla! by PB®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.