BIP

Uwaga

Ubezpieczenie- bardzo ważne.

UWAGA -WYGASŁO UBEZPIECZENIE NNW

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

DRODZY RODZICIE/ OPIEKUNOWIE PRAWNI,

Rada Rodziców oraz Dyrekcja szkoły informują, iż w aktualnym stanie prawnym, przepisy dotyczące ubezpieczeń nie ustanawiają jakichkolwiek obowiązkowych ubezpieczeń związanych z działalnością szkół i placówek oświatowych w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) z udziałem dzieci i młodzieży szkolnej.

  W związku z powyższym Szkoła nie może być stroną umowy ubezpieczenia oraz nie jest uprawniona do żądania od rodziców zawarcia umowy ubezpieczenia ucznia od następstw nieszczęśliwych wypadków, ani też podpisania oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia dziecka w danej szkole. Umowa ubezpieczenia NNW jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Umowa ta może być zawierana wyłącznie z woli rodziców.

W związku z powyższym informujemy, iż to sami Państwo decydują czy ubezpieczą swoje dzieci

( w jakiej firmie ubezpieczeniowej i na jakich warunkach) i przypominamy, że dotychczasowe ubezpieczenie wygasło.

Tym samym informujemy, iż każdy, kto nie nabędzie we własnym zakresie ubezpieczenia NNW dla swojego dziecka, nie może mieć żadnych roszczeń wobec Szkoły, jeśli dojdzie do jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku.

Rada Rodziców

przy Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki

w Katowicach
Powered by Joomla! by PB®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.